Difference between revisions of "Development/FAQs/Debugging FAQ/pl"

(Created page with "Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez ...")
(Created page with "Komponenty i biblioteki powinny używać numerów obszarów debugowania (debug area number) tak, jak w kDebug(1234). Do tego numer musi być zarejestrowany w kdelibs/kdecore/kdeb...")
Line 97: Line 97:
 
Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez <tt>--disable-debug</tt>). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj <tt>kWarning()</tt> lub <tt>kError()</tt>.
 
Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez <tt>--disable-debug</tt>). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj <tt>kWarning()</tt> lub <tt>kError()</tt>.
  
Components and libraries are advised to use a debug area number, as in kDebug(1234). For this, the number must be registered in kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Debug areas make it possible to turn off or on the debug output for specific area numbers, using the {{program|kdebugdialog}} program, which is part of kdebase. <tt>kdebugdialog --fullmode</tt> also permits to control where to log debug output. It is usually not necessary to register area numbers for standalone applications, unless it's so complex that you want to divide the output into several areas.
+
Komponenty i biblioteki powinny używać numerów obszarów debugowania (debug area number) tak, jak w kDebug(1234). Do tego numer musi być zarejestrowany w kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Obszary debugowania pozwalają wyłączyć lub włączyć wynik debugowania dla określonych numerów obszarów, używając programu {{program|kdebugdialog}}, będącego częścią kdebase. <tt>kdebugdialog --fullmode</tt> pozwala określić, gdzie generowany powinien być wynik debugowania. Zazwyczaj nie jest konieczne rejestrowanie numerów obszarów dla samodzielnych aplikacji, chyba że jest to tak skomplikowane, że chcesz podzielić wynik na kilka obszarów.
  
 
Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):
 
Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):

Revision as of 21:25, 27 June 2012

Ogólne

Jak mogę uniknąć Dr Konqi?

Należy ustawić zmienną środowiskową KDE_DEBUG (na 1 lub jakąkolwiek inną wartość)

Aby uzyskać Dr Konqi ponownie, usuń (komendą unset) zmienną środowiskową KDE_DEBUG.

Przykład:

 • Aby uniknąć Dr Konqi:
export KDE_DEBUG=1
 • Aby zobaczyć Dr Konqi:
unset KDE_DEBUG

Jak mogę przełączyć Dr Konqi do trybu programisty?

W pliku $KDEHOME/share/config/drkonqirc dodaj:

[drkonqi]
ConfigName=developer

Co to jest plik core? Skąd wziąć plik core?

Plik core to obraz pamięci w momencie zawieszenia aplikacji. Korzystając z pliku core, możesz poznać wartości zmiennych w momencie zawieszenia.

Niektóre dystrybucje wyłączają generowanie plików core. Aby włączyć ponownie, użyj ulimit -c unlimited.

Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest bt, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. Więcej informacji o gdb znajdziesz na tej stronie.

Jakich narzędzi można użyć do debuggowania mojej aplikacji?

 • kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji.
 • gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i badania zmiennych (zalecana wersja gdb 6.x lub wyższa)
 • Valgrind
 • kdbg jest graficznym interfejsem do gdb (z KDE GUI). Wspiera wiele typów Qt (łącznie z QString).
 • Monitor wycieków pamięci : See kdesdk/kmtrace. Plik README dostarczy informacji i wszystko wyjaśni.
 • qdbus i dbusviewer z pakietu Qt pozwala przeglądać interfejsy DBus i w łatwy sposób tworzy odwołania DBus.

Sprawdź tę stronę i kdesdk, gdzie znajdziesz masę przydatnych skryptów.

Jak mogę wyświetlić QString w gdb?

Pobierz kdesdk i w pliku ~/.gdbinit dodaj linię:

source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb

W gdb możesz wtedy użyć printqstring myqstring, aby zobaczyć jego zawartość. Na przykład QString myqstring = QString::fromLatin1("contents"); może zostać prześledzony używając

(gdb) printqstring myqstring
$1 = "content"

Zobacz plik kde-devel-gdb z innymi makrami.

Nie mam symbolu debugując aplikację, która używa kpart. Co powinienem zrobić?

Musisz zatrzymać się zaraz po załadowaniu symboli z biblioteki. Potem możesz normalnie debugować. Możesz utworzyć makro gdb, aby zatrzymać się zaraz po załadowanej części. W przypadku kword, na przykład, używam:

define startkword
break main
run
break 'KoDocument::KoDocument(int, QWidget *, char const *, 
            QObject *, char const *, bool)' cont

Jak debuggować ioslave?

Zobacz debuggowanie ioslaves

Dlaczego mój sygnał i połączenie gniazda nie działa?

Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny).

1. Upewnij się, że connect() nie wyświetla ostrzeżenia w konsoli podczas działania.

Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.

1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie 2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany 3. Upewnij się, że odbiorca nie jest już skasowany w tym momencie 4. Upewnij się, że emitter->signalsBlocked() zwraca false


Specyficzne dla KDE 4

Czy istnieje preferowana metoda wyświetlania danych z debuggu w stderr?

Tak, musisz użyć kDebug():

#include <kdebug.h>
kDebug() << "KMyApp just started";

Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez --disable-debug). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj kWarning() lub kError().

Komponenty i biblioteki powinny używać numerów obszarów debugowania (debug area number) tak, jak w kDebug(1234). Do tego numer musi być zarejestrowany w kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Obszary debugowania pozwalają wyłączyć lub włączyć wynik debugowania dla określonych numerów obszarów, używając programu kdebugdialog, będącego częścią kdebase. kdebugdialog --fullmode pozwala określić, gdzie generowany powinien być wynik debugowania. Zazwyczaj nie jest konieczne rejestrowanie numerów obszarów dla samodzielnych aplikacji, chyba że jest to tak skomplikowane, że chcesz podzielić wynik na kilka obszarów.

Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):

add_definitions(-DKDE_DEFAULT_DEBUG_AREA=XXXX)

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w blogu Allena Wintera.

To make it clear: do NOT use qDebug(), this one does not get disabled at releases. Also avoid using assert() or kFatal() which lead to a crash when something goes wrong and that is not a nice experience for the user. Better detect the error, output a kWarning() or kError(), and recover if possible.

To get timestamps with your debug output, which are useful for debugging multi-threaded, networked and asynchronous operations, export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1 before running your app. Since KDE SC 4.5.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->