Translations:Typographical Guidelines/44/fi

Jump to: navigation, search

Kaikki kotoistettava teksti on <translate> ja </translate> tagin sisällä. Useimmissa tapauksissa kun jonkun kuvan pitäisi sisältyä kotoistettavaan lohkoon, koska joskus on välttämätöntä käyttää kotoistettu kuvaversio asian selittämiseksi. Peukalosääntö on "Jos epäilet, sisällytä se!".


This page was last modified on 8 December 2012, at 17:01. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.