Translations:Translate a Page/39/mr

जागृत व्हा क्रोमियम ब्राउजर मध्ये काही प्रकारची कॅशींगची नादुरुस्ती आहे. मला असे ही दिसून आले आहे की जबरी ताजेतवाने करणे ,काहीवेळा टक्केवारी न दाखवणे जशी ती दाखवायला पाहिजे (मी अजून काही गोष्टी दूषित झालेल्या पहिल्या आहेत) , तरीही जर मी तेच पान फायरफौक्स ब्राउजर मध्ये उघडले तर मला अचूक टक्केवारी दिसते.


This page was last edited on 16 April 2013, at 22:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.