Translations:Off-line Translation/5/pl

Jump to: navigation, search
  • Na liście rozwijanej Chcę... powinna być wybrana opcja Eksportuj tłumaczenie w formacie Gettext.
  • Sprawdź, czy nazwa strony i język są poprawnie ustawione.
  • Rozpocznij uruchomi eksport.

This page was last edited on 27 June 2012, at 22:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.