Translations:Edit Markup/2/pl

Jump to: navigation, search
  • Typographical_Guidelines systematyzuje znaczniki używane w tłumaczeniu, także oficjalnych podręczników (DocBook) lub na inne języki. Zapoznaj się z tematem, w jaki sposób znacznik może zostać dopasowany do potrzeb tłumacza.

This page was last modified on 27 June 2012, at 14:53. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.