Translations:Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/19/fi

Jump to: navigation, search

Funktio Qt::Widget::rect() palauttaa käyttöliittymän sisältämän nelikulmion käyttöliittymän omina koordinaatteina. Nelikulmion vasen yläkulma on aina (0, 0).


This page was last modified on 29 October 2011, at 12:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.