Το Smokegen πρέπει να εγκατασταθεί πρώτο και μετά τα smokeqt και smokekde. Αμέσως μετά μπορείτε να εγκαταστήσετε τα bindings για τις διάφορες γλώσσες. Σημειώστε πως επειδή το KDE εξαρτάται πάντα από το Qt, θα πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό πρώτα.


This page was last edited on 22 April 2013, at 09:29. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.