Η εγκατάσταση γίνεται ως συνήθως με

cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
make install

This page was last edited on 22 April 2013, at 09:29. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.