Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/34/pl

Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):


This page was last edited on 27 June 2012, at 14:49. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.