Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/33/pl

Komponenty i biblioteki powinny używać numerów obszarów debugowania (debug area number) tak, jak w kDebug(1234). Do tego numer musi być zarejestrowany w kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Obszary debugowania pozwalają wyłączyć lub włączyć wynik debugowania dla określonych numerów obszarów, używając programu kdebugdialog, będącego częścią kdebase. kdebugdialog --fullmode pozwala określić, gdzie generowany powinien być wynik debugowania. Zazwyczaj nie jest konieczne rejestrowanie numerów obszarów dla samodzielnych aplikacji, chyba że jest to tak skomplikowane, że chcesz podzielić wynik na kilka obszarów.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.