Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/26/pl

Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:11. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.