Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/16/pl

Jump to: navigation, search

Pobierz kdesdk i w pliku ~/.gdbinit dodaj linię:

source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb

W gdb możesz wtedy użyć printqstring myqstring, aby zobaczyć jego zawartość. Na przykład QString myqstring = QString::fromLatin1("contents"); może zostać prześledzony używając


This page was last modified on 27 June 2012, at 21:00. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.