Translations:Development/Architecture/KDE3/Icon Loader/8/gl

Jump to: navigation, search

O cargador de iconas non se limita só a iso; tamén garda as iconas na caché e aplícalles efectos. Para cargar unha icona, empregue o método loadIcon(); a súa declaración é a seguinte:


This page was last modified on 22 December 2012, at 09:43. This page has been accessed 143 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal