Translations:Development/Architecture/KDE3/Icon Loader/53/gl

Jump to: navigation, search

Non ten que nomear as iconas de ningún xeito especial, e ademais as iconas non se procesarán, é dicir, nin se lles aplicarán efectos nin se terán en conta a súa profundidade de cor e resolución.


This page was last modified on 22 December 2012, at 09:43. This page has been accessed 227 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal