Translations:Development/Architecture/KDE3/Icon Loader/39/gl

Jump to: navigation, search

O sistema de configuración das fontes de KDE —e en concreto am_edit— permite a instalación de iconas de tema visual. O primeiro que debe facer é nomear as iconas de xeito que quede claro onde quedarán instaladas, tal e como se indica na seguinte táboa:


This page was last modified on 22 December 2012, at 09:43. This page has been accessed 102 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal