Translations:Development/Architecture/7/gl

Jump to: navigation, search
Introdución á arquitectura da rama 4 do software de KDE. Inclúe discusións sobre técnicas en común, clases de bibliotecas, e cuestións xerais de desenvolvemento.

This page was last modified on 10 November 2012, at 09:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.