Οι παρακάτω σελίδες περιλαμβάνουν λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική του KDE. Δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση όπως Τεκμηρίωση API, tutorials/howtos και standards, δες το development portal για επιπλέον πληροφορία.


This page was last edited on 22 April 2013, at 11:54. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.