Translations:Contribute/43/gl

Jump to: navigation, search

Facer unha análise rápida dunha interface de usuario é doado, pero convencer á xente de cambiar a interface non é tal. A súa análise resultará máis convincente se incorpora información das directrices de KDE, análise de aplicativos e sistemas da competencia, principios de deseño xerais mencionados en moitos libros, e probas e opinións (anecdóticas) dos usuarios. Trátase dun proxecto de voluntarios, e aínda no caso de que todo o mundo estea de acordo coa proposta, alguén terá que levala a cabo.


This page was last modified on 17 October 2012, at 06:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.