Translations:Contribute/40/pl

Szczegółowy przewodnik na temat whatsthis przy użyciu Qt Designer i bezpośrednio w kodzie źródłowym znajdziesz w WhatsThis Tutorial, autorstwa Aarona J. Seigo.


This page was last edited on 22 June 2012, at 06:08. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.