Translations:Contribute/25/pl

Jump to: navigation, search

Ostatnia, choć nie najmniej ważna sprawa dotyczy dokumentacji klas KDE dostępnej w sekcji KDE API Reference Manuals, zawierającej także sporo odnośników na temat, jak pisać lub uaktualniać dokumentację. Możesz sięgać do dokumentacji na swoim komputerze lub do najbardziej aktualnej wersji online na stronie API Reference.


This page was last modified on 21 June 2012, at 20:12. This page has been accessed 83 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal