Talk:Translate a Page/mr

Jump to: navigation, search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
बदल023:01, 16 April 2013

भाषांतर केलेल्या वाक्यात 'कार्यप्रवाहाचे वर्णन "करते" असावं का "करतो" ' या बद्दल मला शंका आहे, तज्ञांनी मदद केल्यास त्यांचे खूप आभार. --Ogdhekne (talk) 00:01, 17 April 2013 (BST)

ओंकार (talk)23:01, 16 April 2013

This page was last modified on 16 April 2013, at 23:01. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.