Localization (fi)


Tervetuloa, seikkailija, KDE-ympäristön paikallistamisen universiumiin! Toitko mukanasi runsaan hengitysilman varaston?

Warning
Tämä artikkelikooste on tarkoitettu tulemaan KDE:n paikallistamisen keskeiseksi lähteeksi, mutta on vielä kaukana tavoitteesta. Sillä aikaa virallinen dokumentaatiorunko (vaikkakin osittain vanhentunut) on KDE Translation Howto.


Note
Suomenkielisen lokalisointi tiimin kotisivut ovat osoitteessa http://community.kde.org/KDE_Localization/fi.


Linnunrata

Tämä sivu on kaikkien KDE:n paikallistamista koskevien artikkeleiden tynkä. Katetuiksi aiheiksi on tarkoitettu yksityiskohdat, julkaisuneuvot ja sekä uteliaisuuden tyydyttäminen KDE-paikallistamistavoista. Ja se on tarkoitus tehdä "kaikelle yleisölle": vasta vapaan koodin paikallistamisesta kiinnostuneille, kokeneimmille, jotka haluavat tulla mukaan KDE-paikallistamiseen ja veteraani-KDE-paikallistajille, jotka ovat uteliaita uudesta kehityksestä.

Tämän saavuttamiseksi aiheet eivät välttämättä ole järjestetty lineaarisesti. Kun luet oppikirjaa, kirjan esittelystä voi usein löytää tekijän ohjeita siitä kuinka "lukea" kirjaa: mahdollisia yhtenäisiä kappaleketjuja, mikä kappale vaatii ensiksi jonkun toisen kappaleen lukemisen, ja mikä kappale on valinnainen. Joten tässä esitetyissä aiheisssa, äärimmäisyyteen vietynä, on monia tulokohtia ja poistumispisteitä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta riippuen.

Tynkäsivusto nykyisin yhdistää kolme kierteistä aiheiden haaraa

Konseptit
Yleisten konseptien selitykset vapaan ohjelmiston paikallistamisessa yleensä ja KDE-paikallistamisessa erityisesti. Yleiset mekanismit ja muodot, kehittyneet tekniset mahdollisuudet, organisaatio- ja viestintäprosessit.
Työkalut
Kuvaukset niistä työkaluista, joista voi olla hyötyä paikallistamisprosessissa, aina komentoriviskripteistä kaikilla ominaisuuksilla varusttuihin graafisiin käyttöliittymäsovelluksiin. Niiden mahdollisista rooleista paikallistamiskonseptien tukemisessa.
Työkulut
Ohjeita ja proseduureja siitä kuinka avustaa KDE-paikallistamisessa sitoutumisen eri tasoilla. Mitä ovat tarvitsee-tietää-konseptit eri skenaarioissa ja mitkä työkalut ovat sopivia niiden suorittamiseen.
Tip
If you are fresh in the trade, do not feel intimidated by the expanse. Not even crack KDE translators are supposed to be intimately acquainted with, or need all this stuff. Instead, if you are eager to start churning out results, head to the rookie workflow and follow the leads therein.


Toimittajan kommentti

On tärkeää sijoittaa tietyt paikallistamisuniversiumin palaset oikein. Lukijan pitäisi olla tietoinen siitä mikä on paikallinen KDE-käytäntö, mikä on käytettävän työkalun erikoispiirre, ja mikä on yleinen konsepti ja sen ruumiillistuma KDE-kohtaisessa kontekstissa.

Samalla kun tämä on päivänselvästi KDE-keskeinen resurssi, se on siitä huolimatta hyödyllinen tarjoamaan esimerkkejä siitä kuinka elementtejä käsitellään KDE:n ulkopuolella. Vastakohtien ja vertailujen kautta lukija saattaa ymmärtää paremmin esitetyn materiaalin miksi- ja kuinka-kohdat. Samalla se saattaa auttaa niitä, joille muut paikallistamisympäristöt ovat jo tuttuja.

Konseptit

Jotta asia tehtäisiin paremmaksi tai huonommaksi, ei ole puutetta kehyksistä, muodoista, proseduureista ja epämääräisistä merkintätavoista, joihin KDE-paikallistaja saattaa kompastua matkan varrella. Ne saattavat olla raskaita -- monia asioita pitää mielessä -- mutta myös huvituksenlähde, haaste ja syvä tyydytyksen aihe kun ne luovasti yhdistetään kohti suurempaa jokapäiväisen työn tehokkuutta ja lopullisen työn peilinkirkasta viimeistelyä. Siten älä odota täällä olevien artikkelien kätkevän paljoa.

Tekstikoodaus
Teksti on paikallistamisen yleisin perusobjekti. Kuitenkin käsiteltäessä sitä matalalla tasolla -- tekstinkoodauksessa -- sellaisella, jota maailman kielet sujuvasti tukevat, ei ole historiallisesti yksinkertainen. Lue nykyisistä standardeista, oikeista asetuksista ja niistä virheistä, jotka saattavat tulla näkyviin tekstikoodauksen vuoksi.
PO-muoto
PO-muoto on vapaan ohjelmiston paikallistamisen tukipilari. Todellisesta työkulusta ja käytetystä työkalusta huolimatta paikallistajien tulisi ylläpitää hyvää ymmärrystä alla olevasta PO-muodosta. Tämä artikkeli kuvailee perinpohjaisesti PO-muodon elementit ja niihin sisältyvät PO-luettelotiedostojen eri käytöt.
XML Markup-kieli
Osa tekstiä on joskus esitetty käyttäjälle erikoisasussa: vahvistettuna tai kursivoituna, otsikonkokoisena, jne. XML-tyyppiset markup-tekstit on suosittu tapa määritellä sellaiset esittelyt, ja paikallistajat löytävät usein sellaisia upotettuna lähdeteksteihin. Tämä artikkeli käsittelee XML-markup-kieltä paikallistajan näkökulmasta.
Versionhallinta
KDE kehittyy integroimalla paljon monien ihmisten työtä, jota on kerätty eri puolilta maailmaa, ja rinnakkaisilta kehityslinjoilta. Estääkseen informaation romahtamista esteettömän luovuuden painovoimakuiluun, ohjelmoijat käyttävät versionhallintajärjestelmiä -- ja niin tekevät myös paikallistajat.
Viestintäpiirit
Paikallistajilla on monia viestintäulostuloja käytettävissään. Paitsi oman kieliryhmän piiri, paikallistajat muista ryhmistä ja ohjelmoijat kiertelevät lähietäisyydellä. Selvitä, mikä asia käsitellään parhaiten milläkin tasolla, sillä rakentavassa keskustelussa kulutettu aika saa aikaan kaikkein myönteisemmän vaikutuksen.
Automaattiset paikallistamisapuvälineet
Automaattiset avustajat auttavat paikallistajaa nopeuttamaan työtään, välttämään yleisiä virheitä ja saavuttamaan yhdenmukaisuuden tyylissä ja terminologiassa. Niitä saatetaan tarjota yksittäistyökaluina tai erikoistuneen paikallistamistyökalun ominaisuutena. Tällaisia apuja ovat oikolukuohjelmat, sanastot, paikallistamismuistot, jne.
Tilastojen kerääminen ja käyttäminen
Tilastot tarjoavat kokonaisindikaattoreita menneestä paikallistamisprosessista ja keinoista yleistää tulevaisuutta. Kuitenkin kuten aina tilastoissa, merkityksellisiin johtopäätöksiin niitä tulisi käyttää varovaisesti. Lue tilastojen lähteisttä, laskettavista asioista ja arviointipyrkimyksistä.
Dokumenttien paikallistaminen
Verrattuna paikallistamissovellusrajapintoihin niiden dokumentaation paikallistaminen sekä heittää uusi elementtejä sekasortoon ja asettaa toiset erilaiseen valoon. Tarve pitää rajapinnat ja dokumentaatio synkronissa vaatii toisen tason huomiota. Tämä artikkeli kattaa nuo omituisuudet.
Kirjoitusjärjestelmien erot
Käyttöliittymät ovat historiallisesti keskittyneet ja kehitetty aakkoskirjoitusjärjestelmään käyttäen latinalaisia kirjaimia ja kirjoitettuna vasemmalta oikealle. Radikaalit muutokset mihinkään näistä otaksumista, sellaisia kuin ideogrammien kirjoittaminen oikealta vasemmalle aakkoston sijasta vaati harkintaa.
Language/Maakohtaisia muotoja
Sovellukset prosessoivat ja näyttävät usein informaatiopätkiä, jotka vaikkakin ovat konseptiltaan universaaleja, esitetään eri lailla ei kulttuureissa: aika ja päivämäärät, numerot, kalenterit, jne. KDE-sovellukset käsittelevät sulavasti eroja käyttäen kieli/maaperustaisia määrittelyjä KDE-ytimessä.
Erikoismerkintöjä paikallistamisluetteloissa
Useimmat paikallistamisluetteloiden sanomat ovat tavallista tekstiä, joka on tarkoitettu käyttäjille, mutta jotkut eivät sellaisia ole. Ohjelmoijat voivat käyttää sanomia, jotka antavat paikallistajien valita oman kielensä käyttäytymisen, lisätä kielikohtaista tietoa, tai tuoda julki tunnustusta paikallistajille. Sellaiset tyypillisesti KDE-luetteloista löytyvät merkinnät kuvaillaan tässä.
Paikallistamisskriptaus Transcript-ohjelmalla
Perinteiset käyttöliittymäpaikallistamiskehykset perustuvat englantiin keskeisenä kielenä. Tämä johtaa usein teknisiin pulmiin kohdekielissä, missä paikallistajien saattaa olla pakko valita pahan ja vielä pahemman välillä. Näiden seikkojen helpottamiseksi KDE tarjoaa tavan vaikuttaa paikallistamiseen ajoaikaisesti -- Transcript-kone.
Paikallistamisen ei-tekstiresursseja
Samalla kun ensimmäinen paikallistamisajatus on tekstipaikallistamisajatus, teksti ei ole aina paikallistettava resurssi. Mikä tahansa käyttäjille esitettävä -- kuvake, kuva, ääni -- saattaa vaatia paikallistamista tietyissä kulttuurikontekseissa. Opi, kuinka ei-teksti-resurssit paikallistetaan KDE:ssä silloin kun tarve siihen esiintyy.

Työkalut

On olemassa monia erinomaisia työkaluja tukemaan paikallistamisprosessia. Jotkut saattavat olla melko yleisiä ja toiset tiukasti sidottu KDE-paikallistamisprosessiin. Työkalut esitellään siten eri tavoin. Yleisemmillä työkaluilla on tyypillisesti oma viitedokumentaationsa ja täällä selitetään, mikä on niiden suhde KDE-konsepteihin ja -työkulkuihin. Räätälöidyt KDE-kohtaiset työkalut selitetään yksityiskohtaisemmin, joskus osoittaen nämä artikkelit niiden viitedokumentaationa.

Gettext-työkalut
GNU Gettext on PO-muodon de-facto-viitetoteutus. Sitä käytetään poimimaan tekstejä lähdekoodista ja päivittämään PO-luetteloita ja siinä on monia PO-tiedostoja prosessoivia työkaluja. Sen PO-muodon kääntäjä binäärimuotoon sovelluksen käytettäväksi on lopullinen PO-tiedoston kelpoisuuden ratkaisija.
Lokalize-ohjelma
Lokalize is a computer-aided translation (CAT) tool, a full-featured GUI application for translators, written from scratch using KDE4 framework. Aside from basic editing of PO files with nifty auxiliary details, it integrates support for glossary, translation memory, diff-modes for QA, project managing, etc.
Emacs- & Vim-tekstinkäsittelijäohjelmat
Emacs and Vim are ubiquitous Unix text editors, in continuous use and development from times immemorial. Both very different from today's typical editors, as well as between each other, powerfull and extendable, they have been pressed into many roles. One is power-assisted editing of PO files.
Translate Toolkit
Translate Toolkit is a host of command-line utilities, written mostly in Python, that expands and extends on Gettext's tools. They provide advanced search, selection and merging of PO files, and environment-specific validity checks. Also included are converters between various non-PO formats.
Subversion-versionhallinta
Subversion, SVN for short, is the version control system currently used by the KDE project as whole. Same as the code, KDE localization data are stored in the central SVN repository. This article describes the use cases of Subversion for translators, as well as repository organization of localized data.
Pology
Pology is a Python-based framework for quick and robust assembly of "field" scripts for processing PO files, to operate in a version-controlled environment with numerous catalogs. As of yet it is experimental, living in KDE repository only, but with an array of already applicable tools.
Lbundle Checker
For text resources translated through PO files there are well-established means of tracking changes as the underling code evolves. This is the script to provide a degree of such support for localized non-text resources, when organized as localization bundles.
Sekalaisia skriptejä
KDE repository contains many standalone scripts to check and process localized data, of various degrees of specificity -- many even tied to the exact repository organization. Collected here are the descriptions of such scripts which may be generally useful to translators.

Työkulut

Ei ole yhtä tapaa osallistua KDE-paikallistamiseen. Avustajat eroavat siinä ponnistelujensa määrässä ja suunnassa, jonka he laittavat työhön ja työkulkuartikkelit täällä tarjoavat opastusta usein havaituista rooleista. Samoin esitellään tekniset ja organisaation yksityiskohdat, jotka ajoittain vaikuttavat paikallistajan jokapäiväiseen työkulkuun.

Untuvikkopaikallistaja
Tämä on ensimmäinen yrityksesi paikallistamisessa ja etsit liikennemerkkiä, jossa sanotaan suurin ystävällisin kirjaimin "Älä panikoi". Löydä olennaiset edellytykset paikallistamisen käynnistämiseksi aikaisin, mutta tuottavasti.
Kokenut paikallistaja
Paikallistajat, jotka ovat päässeet vaikeuksien ylitse ja saaneet konseptit ja työkalut työhön, joka on tullut päivittäisrutiiniksi, saattavat alkaa katsella uusiin suuntiin. Kuinka koordinoida paremmin ponnistelut, toimia yhteistyössä muiden kieliryhmien kanssa, testata paikallistamisen laatu tosiympäristössä, jne.
Kielikoordinaattori
Jokainen kieliryhmä KDE:ssä tarvitsee yhden tai muutamia henkilöitä, joilla on lisätehtäviä heidän paikallistamisperustyönsä lisäksi. He huolehtivat, että ryhmän ponnisteluprosessit ovat sujuvia, ja toimivat ryhmän äänenä maapallonlaajuisissa asioissa. Kielikoordinaattoreilla on kirjoitusoikeus KDE-repositoriin ja he ovat vastuullisia käynnistämään kone.
Pääkoordinaattori
Vaikka yhteistyötä voi ja tapahtuu eri kieliryhmien paikallistajien välillä, jotkut maapallonlaajuiset asiat vaativat keskittyneempää huomiota. Tuohon tarkoitukseen jotkut paikallistajat osallistuvat laajemman alueen ylläpitotehtäviin ja yksi heistä nimetään KDE:n paikallistamiskoordinaattoriksi.
Uuden kielen esittely
Monia hienoja kieliä on jo paikallistettu KDE-projektin sisällä. Joskus kuitenkin vaaditaan esiteltäväksi uusi kieli, mikä vaatii koordinointia sen paikallistajien ja KDE-ydinryhmän välillä. Myös kielen julkaiseminen osana virallista KDE-julkaisua vaaditaan, että jotain olennaista täytyy tyydyttää.
Säilytyspaikka-automaatio
Päivittäin KDE-repositoriossa käyvä koneisto tutkii tarkasti koodia, päivittää paikallistamistekstejä vastaamaan muutoksia, suorittaa tarkistuksia ja tarjoilee tuloksia paikallistajille. Opi seuraamaan sen surinaa ja tiedä milloin rasvata sen hammasratastukkeutumia.
Paikallistaminen huipulla
Kahden paikallistamishaaran, stable ja trunk, käsitely voi olla työlästä. Soveltaen korjauksia yhdestä haarasta toiseen, varmistaen, että ryhmän jäsenet työskentelevät oikean haaran kanssa, jne. Erityisesti niin kun on kyse ei-ydinmoduuleista, kuten extragear-modulista. Lue mahdollisuuksista pitää kurissä tämä yleisrasite.

This page was last edited on 18 July 2012, at 13:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.