Getting Started/Using Project Neon to contribute to KDE (fi)


Projekti Neon on öinen käännös viimeisimmästä KDE:n versionhallinnan trunk-haarasta. Se on helppo tapa KDE:n uusille mukaantulijoille päästä alkuun ilman, että tarvitsee kääntää koko KDE-SVN-puuta ja ylläpitää versiohallinasta noudettua koodia. Sen lisäksi riippuvuudet käsitellään automaattisesti ja päivitetään. Tämä on sopiva uusille kehittäjille, paikallistajille, käytettävyyssuunnittelijoille, dokumentoijille, promoottoreille, virheiden prioriteettien määrittelijöille jne. Tämä prosessi tekee tarpeettomaksi vaiheet, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti tällä sivulla, mukaanlukien muutokset .bashrc-tiedostoosi.

Kehittäjille saattaa jossain vaiheessa tulla välttämättömäksi kääntää lisää komponentteja SVN:stä kun osallistut syvällisemmin projektiin. Skripti kdesvn-build on helppo tapa kääntää kaikki tai osat KDE SVN:stä.

Vaatimukset

Projekti neon vaatii aina viimeisimmän stabiilin Kubuntu-julkaisun. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2009 se on versio 8.10. Aikaisempia Kubuntu-versioita ei tueta. On mahdollista siirtää Projekti Neon muihin linux-levitysversioihin, vaikka tällä hetkellä ei ole yhtään ylläpitäjää muille jakeluversioille työskentelemässä projektissa. OpenSuse tarjoaa heidän oman viikottaisen käännöksen KDE:n versionhallinnan trunk-haarasta. Löydät ohjeet sen käyttämisestä täältä.

Projekti Neon -asennus

Projekti Neonin käyttämiseksi lisää seuraava PPA (Personal Package Archive) sources.list-tiedostoosi käyttäen parhaana pidettyä tapaa:

# Projekti neonin öinen KDE4-käännös
deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu jaunty main

# yllä mainittu repository on allekirjoitettu PGP:llä, 
# PGP-avaimen saamiseksi viitataan alla olevaan linkkiin
https://launchpad.net/~project-neon/+archive/ppa

Sen jälkeen voit yksinkertaisesti asentaa öisen pakkauksen mille tahansa moduulille, jonka kanssa haluat työskennellä. Seuraavat pakkaukset ovat saatavilla:

kde-nightly-kdebase
kde-nightly-kdeplasma-addons
kde-nightly-kdepim
kde-nightly-kdeedu
kde-nightly-kdenetwork
kde-nightly-kdeutils
kde-nightly-kdegraphics
kde-nightly-kdemultimedia

Voit asentaa kaikki pakkaukset tai vain sen josta olet kiinnostunut, riippuen siitä mihin haluat käyttää niitä. Jos esimerkiksi haluat asentaa viimeisimmän KDE-työtilan (plasma, kwin jne), asenna kde-nightly-kdebase-pakkaus ja kde-nightly-kdeplasma-addons-pakkaus erikoisplasmoideille.

sudo aptitude install kde-nightly-kdebase kde-nightly-kdeplasma-addons

Jos olet kiinnostunut vain sovelluskehityksestä toisessa moduulissa, voit asentaa vain moduuli-pakkauksen.

sudo aptitude install kde-nightly-kdepim

Tuo komento asentaa myös kdelibs, kdepimlibs ja muut riippuvuudet. Säännönmukaisessa (stabiilissa) kde-sessiossa voit sitten suorittaa valitsemasi sovelluksen öisen version käyttämällä täyttä polkua komentoriviltä.

/opt/kde-nightly/bin/kmail

Tämä käyttää oikein öisen version kirjastoa sen sijaan että käyttäisi stabiilia versioita, joten mitkään muut muutokset eivät ole välttämättömiä kirjastopolussasi jne.

Vaihtoehtoisesti sen sijaan että käyttäisi suoritettavan tiedoston koko polkua, voit lisätä seuraavan .bashrc-tiedostoosi

_STABLE_PATH=$PATH
function switchtonightly {
  export PATH=/opt/kde-nightly/bin:$_STABLE_PATH
}

function switchtostable {
  export PATH=$_STABLE_PATH
}

Tämä sallii sinun valinnaisesti suorittaa ei-stabiileja sovelluksia sellaisenaan istunnossasi.

# suorittaa kmail-ohjelman stabiilin version
kmail
switchtonightly
# suorittaa kmail-ohjelman öisen version
kmail
# suorittaa knode-ohjelman öisen version
knode
switchtostable
# suorittaa kmail-ohjelman stabiilin version
kmail

Huomaa että asetukset sovelluksille, joita suoritat projektista neon, eivät ole ristiriidassa tavallisten sovellustesi asetusten ja datan kanssa. .kde-neon/ käytetään eikä .kde/

Projekti Neonin käyttäminen kehittämiseen

Jos olet liittynyt yhteen KDE:n kehitystiimeistä, tarvitset oikean svn-haun, jotta voit olla osallisena koodin toimittamisessa projektiin ja jotta voit luoda korjauksia helposti.

Joitakin lisätyökaluja (neonmake) tarjotaan tähän tarkoitukseen pakkauksessa amarok-nightly-tools. Pakkaukseen on käännetty mukaan kehitys-headers-tiedostot ja virheenjäljityssymbolit.

sudo aptitude install amarok-nightly-tools

Jos käytät jo öistä versiota moduulista, jota haluat kehittää, sinun pitäisi poistaa se ja hakea versionhallinnasta kehitysversio. Esimerkiksi:

# Poista pakattu öinen versio
sudo aptitude purge kde-nightly-kdepim

# Lisää alle Projekti Neonin lähdekoodirepository tiedostoon sources.list
deb-src http://ppa.launchpad.net/project-neon/ppa/ubuntu jaunty main

# Hae riippuvuudet kdepim-ohjelman kääntämiseksi
sudo apt-get build-dep kde-nightly-kdepim
cd ~
# Voit valita kehityksen tekemisen eri kansioon.
cd Development
# Hakee viimeisimmän kdepim-moduulin version.
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdepim
cd kdepim
# Projekti Neonin tarjoama oikotie moduulin kääntämiseen
# asenna se etuliitteeseen /opt/kde-nightly/
sudo neonmake

Huomaa, että sinun pitäisi hakea moduuli kde:n versionhallinnasta, ei sovellusta. Useimmat moduulit sisältävät kirjastoja, joita moduuli yhteiskäyttää ja jotka ovat välttämättömiä moduulissa olevien sovellusten kääntämiseksi.

Huomattavaa on myös neonmake-komento. Se on oikopolku, jolla tilapäisesti asetetaan joitakin ympäristömuuttujia kuten LD_LIBRARY_PATH, asennusetuliite jne, sitten se suorittaa vastaavan cmake && make && make install. Se myös suorittaa rpath konfiguroidakseen suoritettavan tiedoston käyttämään öisiä kirjastoja.

Projekti Neonin käyttäminen paikallistamiseen

Projekti Neonin öinen pakkaus sisältää vain englanninkieliset merkkijonot. Paikallistetut pakkaukset eivät ole saatavilla. Jos kuitenkin suomennat KDE-sovelluksia, voit asentaa suomennoksen KDE SVN:stä normaalissa työnkulussa.

cd ~
cd Translations
# Kytkin -N hakee vain ylimmän tason hakemiston svn-versionhallinnasta.
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4
cd l10n-kde4
# suomennosten kääntämiseen välttämätön skripti
svn up scripts
# Hae suomenkielinen versio
svn up fi
# Luo käännöstiedostot suomenkieliseen kielipakettiin
./scripts/autogen.sh fi
cd fi
neonmake

Suomennosten kääntämisen jälkeen on mahdollista joko muuttaa kielen järjestelmäasetuksia tai suorittaa sovellus toisella kielellä käyttäen ympäristömuuttujaa KDE_LANG.

switchtonightly
KDE_LANG=fi kmail
switchtostable

Projekti Neonin käyttäminen dokumentointiin

Projekti Neonin öiset lähdepakkaukset sisältävät virallisen KDE käyttäjädokumentaation englannin kielellä.

TODO: Kuinka kääntää käyttäjädokumentit svn-versionhallinnasta.

Projekti Neonin käyttäminen edistämiseen

Jos luot näyttökaappauksia tai vastaavia viimeisimmästä KDE-versiosta, projekti Neon on yksinkertainen ja nopea tapa saada oletus-KDE3-istunto.

KDE:n edistämistiimi suosittelee oletustaustan, teemojen, kuvakkeiden jne. käyttämistä kun valmistetaan virallista edistämismateriaalia (jollei ominaisuus, jota ole näyttämässä liityy KDE-ulkoasukomponenttien konfigurointiin. Projekti Neon käyttää oletusulkoasukomponentteja sellaisena kun ne tulee KDE4:stä, joten se on hyödyllinen luotaessa edistämismateriaalia.

Tässä on oikotie kaikkien saatavilla olevien moduulien saamiseksi PPA:sta:

sudo aptitude install kde-nightly-kdebase kde-nightly-kdeplasma-addons \
kde-nightly-kdepim kde-nightly-kdeedu kde-nightly-kdenetwork \
kde-nightly-kdeutils kde-nightly-kdegraphics kde-nightly-kdemultimedia

Sovellus screenie tarjotaan Kubuntu 8.10 nimellä screenie-qt.

sudo aptitude install screenie-qt

This page was last edited on 18 July 2012, at 13:26. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.