Kehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 09

This page is a translated version of the page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 09 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский


Kanuunalla kykenet
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 8 - Taisteluun valmistautuminen
What's Next   Oppikurssi 10 - Sileää kuin silkki
Further Reading   n/a

Kanuunalla kykenet

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 9.png

Tiedostot:

Yleistä

Tässä esimerkissä meistä tulee graafikko piirtämällä pienen soman kanuunan. Vain cannon.rb eroaa edellisestä kappaleesta.

Läpikäynti rivi riviltä

cannon.rb

def paintEvent(event)
 painter = Qt::Painter.new(self)

Aloitamme nyt käyttämällä Qt::Painter tosissaan. Luomme taidemaalarin, joka toimii tällä käyttöliittymäkomponentilla.

  painter.setPen(Qt::NoPen)

Reunat, jotka Qt::Painter piirtää on piirretty käyttäen kynää. Tässä asetamme sen arvoon Qt::NoPen tarkoittaen, että ei ole mitään erityistä reunaa, kun piirrämme jotain.

  painter.setBrush(Qt::Brush.new(Qt::blue))

Kun Qt::Painter täyttää nelikulmion, ympyrän, tai mitä hyvänsä, se täyttää muodon käyttäen sivellintään. Tässä asetamme sen käyttämään kiinteää sinistä sivellintä. (Voisimme myös käyttää mallia.) Sininen sivellin menee koko matkan niiden asioiden reunoihin, jotka piirrämme.

  painter.translate(0, rect().height())

Funktio Qt::Painter::translate() kääntää Qt::Painter-koordinaattijärjestelmän (ts., se siirtää sen siirrososoitteella). Tässä asetamme koordinaatin (0, 0) osoittamaan käyttöliittymäkomponentin vasenta alakulmaa. Suunnat x ja y säilyvät muuttumattomina, ts., kaikki y-koordinaatit käyttöliittymäkomponentin sisällä ovat nyt negatiivisia. (Katso koordinaattijärjestelmästä lisätietoja Qt:n koordinaattijärjestelmästä.)

  painter.drawPie(Qt::Rect.new(-35, -35, 70, 70), 0, 90 * 16)

Funktio Qt::Painter::drawPie() piirtää piirakkamuodon määritellyn nelikulmion sisälle käyttäen aloituskulmaa ja kaaripituutta. Kulmat määritellään asteen 16-osina. Nolla astetta on kello kolmen sijainnissa. Piirtämisen suunta on vastapäivään. Tässä piirrämme ympyrän neljänneksen käyttöliittymäkomponentin vasempaan alakulmaan. Piirakka täytetään sinisellä ja sillä ei ole ääriviivoja.

  painter.rotate(-@currentAngle)

Funktio Qt::Painter::rotate() pyörittää Qt::Painter-koordinaattijärjestelmää alkupisteen ympäri. Kiertoargumentti annetaan asteina (ei aseteen 16-osina, kuten yllä) ja vastapäivään. Tässä pyöritämme koordinaattijärjestelmää @currentAngle-astetta vastapäivään.

  painter.drawRect(Qt::Rect.new(30, -5, 20, 10))

Funktio Qt::Painter::drawRect() piirtää määritellyn nelikulmion. Tässä piirrämme tykinputken.

Voi olla usein vaikeaa kuvitella mielessään valmis piirros, kun koordinaattijärjestelmää muutetaan (käännetään, pyöritetään, skaalataan ja leikataan) kuten yllä.

Tässä tapauksessa koordinaattijärjestelmää ensin käännetään ja sitten pyöritetään. Jos nelikulmio Qt::Rect.new(30, -5, 20, 10) olisi piirretty käännettyyn koordinaattijärjestelmään, se olisi näyttänyt tällaiselta:

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 9-incorrect.png

Huomaa, että nelikulmio on leikattu CannonField-käyttöliittymäkomponentin rajalla. Kun pyöritämme koordinaattijärjestelmää, esimerkiksi 60 astetta, nelikulmio pyörii koordinaatin (0, 0) ympäri, mikä on vasen alakulma, kosa miellä on käännetty koordinaattijärjestelmä. Tulos näyttää tällaiselta:

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 9-correct.png

Sovelluksen suorittaminen

Kun liukukytkintä käytetään, tykin kulma muuttuu sen mukaan.

Harjoitukset

Aseta eri kynä eikä Qt::NoPen. Aseta kuvioitu sivellin.


This page was last edited on 18 July 2012, at 14:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.