Kehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 07

This page is a translated version of the page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 07 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский


Yksi asia johtaa toiseen
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 6 - Rakennetaan Blocks Galore!
What's Next   Oppikurssi 8 - Valmistaudutaan taisteluun
Further Reading   n/a

Yksi asia johtaa toiseen

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 7.png

Tiedostot:

Yleistä

Tässä esimerkissä näytämme, kuinka räätälöityjä käyttöliittymäkomponentteja luodaan signaaleilla ja väleillä, ja kuinka yhdistää ne toisiinsa mutkikkaamilla tavoilla. Ensimmäisen kerran lähdekoodi on jaettu useisiin tiedostoihin.

Läpikäynti rivi riviltä

lcdrange.rb

Tämä tiedosto on pääasiassa nostettu Kappaleesta 6; vain tärkeimmät muutokset on mainittu täällä.

signals 'valueChanged(int)'
slots 'setValue(int)'
def value()
 @slider.value()
end

def setValue(value)
 @slider.setValue(value)
end

Nämä tekevät rajapinnan tämän käyttöliittymäkomponentin ja ohjelman muiden komponenttien välillä. Tähän asti LCDRange-komponentilla ei ollut todella API-sovellusrajapintaa ollenkaan.

value() on julkinen funktio jolla pääsee käsiksi LCDRange-arvoon, setValue() on ensimmäinen räätälöity välimme, ja valueChanged() on ensimmäinen räätälöity signaalimme.

Välit toteutetaan normaalilla tavalla (väli on aina Ruby-jäsenfunktio). Signaalit toteutetaan automaattisesti. Signaalit noudattavat suojattujen Ruby-funktioiden kutsumissääntöjä (ts. vain ne luokat voivat lähettää, jotka on määritelty niissä luokissa, mistä se periytyy).

valueChanged()-signaalia käytetään kun LCDRange's-arvo on muuttunut.

Funktion value() toteuttaminen on suoraviivaista. Se yksinkertaisesti palauttaa liukukytkimen arvon.

Funktion setValue() toteuttaminen on yhtä suoraviivaista. Huomaa, että koska liukukytkin ja nestekidenäyyttö on yhdistetty toisiinsa, liukukytkimen arvon asettaminen päivittää myös nestekidenäytön numeron. Sen lisäksi liukukytkin säätää arvoa automaattisesti, jos laillisen arvoalueen ulkopuolella.

connect(@slider, SIGNAL('valueChanged(int)'),
    lcd, SLOT('display(int)'))
connect(@slider, SIGNAL('valueChanged(int)'),
    self, SIGNAL('valueChanged(int)'))

Ensimmäinen QObject::connect()-kutsu on sama kuin minkä näit edellisessä kappaleessa. Toinen on uusi; se yhdistää liukukytkimen QAbstractSlider::valueChanged()-signaalin tämän objektin valueChanged()-signaaliin. Kyllä, se on oikein. Signaalit voidaan yhdistää muihin signaaleihin. Kun ensimmäinen signaali lähetetänä, myös toinen signaali lähetetään.

Katsokaamme, mitä tapahtuu, kun käyttäjä käyttää liukukytkintä. Liukukytkin näkee, että sen arvo on muuttunut ja lähettää QAbstractSlider::valueChanged()-signaalin. Tuo signaali yhdistetään sekä QLCDNumber::display()-väliin Qt::LCDNumber-numerossa että valueChanged()-signaaliin LCDRange-komponentissa.

Siten, kun singaali lähetetään, LCDRange lähettää oman valueChanged()-signaalinsa. Sen lisäksi kutsutaan QLCDNumber::display()-funktiota ja näytetään uusi numero.

Huomaa, että mitään suorituksen tiettyä järjestystä ei taata; LCDRange::valueChanged() saatetaan ehkä lähettää ennen tai jälkeen QLCDNumber::display()-kutsua.

t7.rb

previousRange = nil

for row in 0..2
 for column in 0..2
  lcdRange = LCDRange.new()
  grid.addWidget(lcdRange, row, column)
  unless previousRange.nil?
   connect(lcdRange, SIGNAL('valueChanged(int)'),
       previousRange, SLOT('setValue(int)'))
  end
  previousRange = lcdRange
 end
end

Kun luomme yhdeksän LCDRange-objektia, yhdistämme ne käyttäen signaalit ja välit-mekanismia. Jokaisella on valueChanged()-signaali, joka on yhdistetty edellisen setValue()-väliin. Koska LCDRange lähettää valueChanged()-signaalin, kun sen arvo muutuu, luomme tässä signaalien ja välien ketjun.

Sovelluksen suorittaminen

Käynnistettäessä ohjelman ulkonäkö on identtinen edellisen ohjelman kanssa. Yritä käyttää liukukytkintä alaoikealla.

Harjoitukset

Käytä alaoikealla olevaa liukukytkintä asettamaan kaikki nestekidenäytöt arvoon 50. Aseta sitten kaikki paitsi viimeisen nestekidenäytön arvoon 40 napsauttamalla kerrna keskellä alhaalla olevan liukukytkimen kahvaa. Käytä nyt alhaalla vasemmalla olevaa liukukytkintä asettamaan ensimmäiset seitsemän nestekidenäyttöä takaisin arvoon 50.

Napsauta alaoikealla olevan liukukytkimen vasemmanpuoleista kahvaa. Mitä tapahtuu? Miksi tämä on oikea käyttäytyminen?


This page was last edited on 18 July 2012, at 14:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.