Kehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 06

This page is a translated version of the page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 06 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎suomi • ‎русский


Rakennetaan Blocks Galore!
Tutorial Series   Qt4 Ruby -oppikurssi
Previous   Oppikurssi 5 - Rakennetaan lohkoja
What's Next   Oppikurssi 7 - Yksi asia johtaa toiseen
Further Reading   n/a

Rakennetaan Blocks Galore!

Qt4 Ruby Tutorial Screenshot 6.png

Tiedostot:

Yleistä

Tämä esimerkki näyttää, kuinka kaksi käyttöliittymäkomponenttia kapseloidaan uuteen komponenttiin ja kuinka helppoa on käyttää monia käyttöliittymäkomponentteja. Ensimmäisen kerran käytämme räätälöityä käyttöliittymäkomponenttia lapsikäyttöliittymäkomponenttina.

require 'Qt4'

class LCDRange < Qt::Widget
 def initialize(parent = nil)
  super()
  lcd = Qt::LCDNumber.new(2)

  slider = Qt::Slider.new(Qt::Horizontal)
  slider.setRange(0, 99)
  slider.setValue(0)

  connect(slider, SIGNAL('valueChanged(int)'), lcd, SLOT('display(int)'))

  layout = Qt::VBoxLayout.new()
  layout.addWidget(lcd)
  layout.addWidget(slider)
  setLayout(layout)
 end
end

class MyWidget < Qt::Widget
 def initialize(parent = nil)
  super()
  quit = Qt::PushButton.new(tr('Quit'))
  quit.setFont(Qt::Font.new('Times', 18, Qt::Font::Bold))
  connect(quit, SIGNAL('clicked()'), $qApp, SLOT('quit()'))

  grid = Qt::GridLayout.new()
  
  for row in 0..2
   for column in 0..2
    grid.addWidget(LCDRange.new(), row, column)
   end
  end

  layout = Qt::VBoxLayout.new()
  layout.addWidget(quit)
  layout.addLayout(grid)
  setLayout(layout)
 end
end  

app = Qt::Application.new(ARGV)

widget = MyWidget.new()
widget.show()

app.exec()

Läpikäynti rivi rivilltä

class LCDRange < Qt::Widget

LCDRange-käyttöliittymäkomponentti on ilman mitään API-sovellusrajapintaa. Sillä on vain konstruktorir. Tämä tyyppiset käyttöliittymäkomponentit eivät ole kovin hyödyllisiä, joten lisäämme jonkun API-sovellusrajapinnan myöhemmin.

def initialize(parent = nil)
 super()
 lcd = Qt::LCDNumber.new(2)
 slider = Qt::Slider.new(Qt::Horizontal)
 slider.setRange(0, 99)
 slider.setValue(0)

 connect(slider, SIGNAL('valueChanged(int)'), lcd, SLOT('display(int)'))

 layout = Qt::VBoxLayout.new()
 layout.addWidget(lcd)
 layout.addWidget(slider)
 setLayout(layout)
end

Tämä on nostettu suoraan MyWidget-konstruktorista Kappaleessa 5. Ainoa ero on Quit-painike ja luokan uudelleennimeäminen.

class MyWidget < Qt::Widget

MyWidget ei myöskään sisällä API-sovellusrajapintaa, paitsi konstruktorin.

def initialize(parent = nil)
 super()
 quit = Qt::PushButton.new(tr('Quit'))
 quit.setFont(Qt::Font.new('Times', 18, Qt::Font::Bold))
 connect(quit, SIGNAL('clicked()'), $qApp, SLOT('quit()'))

Painonappi, näyttää olevan, mitä LCDRange on nyt, on eroteltu niin että meillä voi olla yksi Quit-painike ja monia LCDRange-objekteja.

  grid = Qt::GridLayout.new()

Loimme Qt::Widget-käyttöliittymäkomponentin Qt::GridLayout-sijoittelulla, joka sisältää kolma saraketta. Qt::GridLayout-sijoittelu järjestää käyttöliittymäkomponentit automaattisesti riveihin ja sarakkeisiin; voit määritellä rivien ja sarakkeiden lukumäärn, kun lisäät käyttöliittymäkomponentteja sijoitteluun, ja Qt::GridLayout-sovittaa ne rasteriin.

for row in 0..2
 for column in 0..2
  grid.addWidget(LCDRange.new(), row, column)
 end
end

Loimme yhdeksän LCDRange-käyttöliittymäkomponenttia, jotka kaikki ovat rasteriobjektin lapsia, ja järjesteämme ne kolmeen riviin ja kolmeen sarakkeeseen.

Sovelluksen suorittaminen

Tämä ohjelma näyttää, kuinka helppoa on käyttää monia käyttöliittymäkomponentteja samalla kertaa. Jokainen käyttäytyy kuin liukukytkin ja nestekidenumerot edellisessä kappaleessa. Taas erot ovat toteuttamisessa.

Harjoitukset

Alusta jokainen liukukytkin eri/satunnaisarvolla käynnistymisen yhteydessä.


This page was last edited on 18 July 2012, at 14:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.