Ontwikkeling/Tutorials/Uw eerste programma

This page is a translated version of the page Development/Tutorials/First program and the translation is 31% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎português do Brasil
Hello World
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   C++, Qt, Building KDE
What's Next   Tutorial 2 - KXmlGuiWindow
Further Reading   CMake

Samenvatting

Wat zou je eerste programma anders moeten doen dan de wereld begroeten? Om dat voor elkaar te krijgen, gebruiken we een KMessageBox en passen we één van de knoppen aan.
Introtokdetutorial1.png
Introtokdetutorial1-kf5.png
Tip
Als je meer informatie wilt over een klasse die je tegenkomt, kun je de 'kde'-zoekmachine gebruiken. Om bijvoorbeeld meer te weten te komen over een KMessageBox, typ je "kde:kmessagebox" in Konqueror, rekonq of KRunner, waarna de documentatie verschijnt.


Tip
Als IDE voor je projecten kun je QtCreator gebruiken.

De code

Alle code die we nodig hebben, komt in één bestand te staan: main.cpp. Maak dat bestand en zet de volgende code erin:

#include <cstdlib>
</div>

<syntaxhighlight lang="cpp-qt">
#include <QApplication>
#include <QCommandLineParser>
#include <KAboutData>
#include <KLocalizedString>
#include <KMessageBox>

int main (int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);
  KLocalizedString::setApplicationDomain("tutorial1");

  
  KAboutData aboutData(
             // The program name used internally. (componentName)
             QStringLiteral("tutorial1"),
             // A displayable program name string. (displayName)
             i18n("Tutorial 1"),
             // The program version string. (version)
             QStringLiteral("1.0"),
             // Short description of what the app does. (shortDescription)
             i18n("Displays a KMessageBox popup"),
             // The license this code is released under
             KAboutLicense::GPL,
             // Copyright Statement (copyrightStatement = QString())
             i18n("(c) 2015"),
             // Optional text shown in the About box.
             // Can contain any information desired. (otherText)
             i18n("Some text..."),
             // The program homepage string. (homePageAddress = QString())
             QStringLiteral("http://example.com/"),
             // The bug report email address
             // (bugsEmailAddress = QLatin1String("[email protected]")
             QStringLiteral("[email protected]"));
  aboutData.addAuthor(i18n("Name"), i18n("Task"), QStringLiteral("[email protected]"),
             QStringLiteral("http://your.website.com"), QStringLiteral("OSC Username"));
  KAboutData::setApplicationData(aboutData);

  QCommandLineParser parser;
  aboutData.setupCommandLine(&parser);
  parser.process(app);
  aboutData.processCommandLine(&parser);
  
  KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(),
            i18n( "This is a tooltip" ),
            i18n( "This is a WhatsThis help text." ) );

return 
    KMessageBox::questionYesNo 
    (0, i18n( "Hello World" ), i18n( "Hello" ), yesButton ) 
    == KMessageBox::Yes? EXIT_SUCCESS: EXIT_FAILURE;
}

First we need to create a QApplication object. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as i18n. It also should be created before any other KDE Framework or Qt object. A call to KLocalizedString::setApplicationDomain() is required to properly set the translation catalog and must be done before the next step happens.

Dan komen we bij de KCmdLineArgs. Deze klasse wordt gebruikt om opdrachtprompt-opties aan te geven, bijvoorbeeld om het programma te openen met een bepaald bestand. In deze tutorial echter initialiseren we het met het KAboutData-object dat we gemaakt hebben, zodat we de opties --version en --author kunnen gebruiken.

Daarna maken we een KApplication aan. Dit moet in een programma precies één keer gedaan worden, want het wordt gebruikt voor dingen als vertalingen.

We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een KGuiItem-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van KGuiItem is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een QString() mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).

We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie KMessageBox::questionYesNo() aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-knop maakt. Het tweede argument is de tekst die verschijnt in het venster, boven de knoppen. Het derde is de venstertitel, en ten slotte stellen we als KGuiItem de aangemaakte KGuiItem yesButton in voor de (oorspronkelijke) "Ja"-knop.

Merk op dat we alle tekst die zichtbaar is voor de gebruiker door de i18n()-functie sluizen. Dat is nodig om de interface vertaalbaar te maken. Meer informatie over vertaling kun je vinden in de tutorial over vertaling.

We zijn klaar met de code; laten we het programma compileren en uitproberen.

Compilatie

Je kunt het beste CMake gebruiken als compileeromgeving. Je maakt een bestand CMakeLists.txt, en cmake gebruikt dit bestand dan om alle Makefiles te genereren.

CMakeLists.txt

Maak — in dezelfde map als main.cpp — een bestand aan met de naam CMakeLists.txt, en zet het volgende erin:

project (tutorial1)
find_package(KDE4 REQUIRED)
include (KDE4Defaults)
include_directories(${KDE4_INCLUDES})
set(tutorial1_SRCS main.cpp)
kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})
install(TARGETS tutorial1 ${INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})

De functie find_package() zoekt het pakket op waarnaar je vraagt (in dit geval KDE4), en stelt enkele variabelen in die de locatie van de pakketheaders en -bibliotheken aangeven. In dit geval gebruiken we de variabele KDE4_INCLUDES, die het pad bevat naar de KDE 4-headerbestanden.

cmake_minimum_required(VERSION 3.0)

project (tutorial1)

set(QT_MIN_VERSION "5.3.0")
set(KF5_MIN_VERSION "5.2.0")

find_package(ECM 1.0.0 REQUIRED NO_MODULE)
set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH} ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/cmake)

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)
include(FeatureSummary)

# Find Qt modules
find_package(Qt5 ${QT_MIN_VERSION} CONFIG REQUIRED COMPONENTS 
  Core  # QCommandLineParser, QStringLiteral
  Widgets # QApplication 
)

# Find KDE modules
find_package(KF5 ${KF5_MIN_VERSION} REQUIRED COMPONENTS
  CoreAddons   # KAboutData
  I18n      # KLocalizedString
  WidgetsAddons  # KMessageBox
)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)
  
set(tutorial1_SRCS main.cpp)

add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})

target_link_libraries(tutorial1
  Qt5::Widgets
  KF5::CoreAddons
  KF5::I18n
  KF5::WidgetsAddons
)

install(TARGETS tutorial1 ${KDE_INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})

The find_package() function locates the package that you ask it for (in this case ECM, Qt5, or KF5) and sets some variables describing the location of the package's headers and libraries. ECM, or Extra CMake Modules, is required to import special CMake files and functions for building KDE applications.

Om de compiler deze bestanden te laten vinden, geven we die variabele door aan de functie include_directories(), die de KDE 4-headers toevoegt aan het header-zoekpad.

Daarna maken we een variabele tutorial1_SRCS met behulp van de functie set(). In dit geval stellen we de variabele in op de naam van ons enige bronbestand.

Nu gebruiken we kde4_add_executable() om een uitvoerbaar bestand te maken met de naam tutorial1, van de bronbestanden die we hadden genoemd in de variabele tutorial1_SRCS. Daarna linken we het programma tegen de kdeui-bibliotheek met target_link_libraries() en de variabele KDE4_KDEUI_LIBS, die was ingesteld door de find_package()-functie. De regel die begint met install zet een "install"-target in de Makefile.

Make aanroepen en uitvoeren

Om het programma te compileren, linken en installeren heb je software nodig, zoals kdelibs, cmake, make en gcc-c++. Om er zeker van te zijn dat je alles hebt, kun je het beste deze installatiehandleiding volgen.

Je kunt CMake en make handmatig aanroepen:

cmake . && make && make install

Of je kunt — als je systeem is opgezet zoals beschreven in Getting_Started/Build/Environment — de code compileren met:

cmakekde
mkdir build && cd build

You can invoke CMake and make manually:

cmake .. && make

And launch it with:

./tutorial1

De volgende stappen

Nu kun je verdergaan met de volgende tutorial, over het gebruik van KXmlGuiWindow.


This page was last edited on 24 August 2020, at 16:44. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.