Development/Languages (da)

Jump to: navigation, search


Som tillæg til C++, har KDE bindinger til flere forskellige andre programmeringssprog.

Udover de direkte bindinger til standart API'erne er der bindinger for scripting specifikke programmer. For mere information se Kross siden.


This page was last modified on 14 July 2012, at 08:55. This page has been accessed 3,993 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal