Ανάπτυξη/Αρχιτεκτονική

Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Development/Architecture and the translation is 100% complete.

Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎Galician 100% • ‎Dutch 100% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

Οι παρακάτω σελίδες περιλαμβάνουν λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική του KDE. Δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση όπως Τεκμηρίωση API, tutorials/howtos και standards, δες το development portal για επιπλέον πληροφορία.

Για ευκολότερη κατανόηση, θα βοηθούσε η εξοικείωση με τα τεκμηρίωση Qt και Ζώνη Προγραμματιστών της Nokia™.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του KDE είναι διαθέσιμες στο διαχειριστές συστήματος.

Τεκμηρίωση Σχεδιασμού

Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 4
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 4, που συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για κοινές τεχνικές, κλάσεις - βιβλιοθήκες και γενικά θέματα ανάπτυξης. Αυτό είναι για το KDE 4.0.
Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 3 (Αρχικό)
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 4, που συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για κοινές τεχνικές, κλάσεις - βιβλιοθήκες και γενικά θέματα ανάπτυξης. Αυτό είναι για το KDE 3.0.
Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 2
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 2, παρόμοια της παραπάνω. Ατυό είναι για το KDE 2.
DCOP
Τεκμηρίωση Σχεδιασμού για την περίοδο 1999-2000.

This page was last modified on 22 April 2013, at 11:54. This page has been accessed 3,563 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal