Welcome to KDE TechBase (csb)

Revision as of 16:30, 27 December 2008 by Kaszeba (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Welcome to KDE TechBase

noframe
noframe
Nastôw rozwijowégò òkrãża KDE
Naùczë sã jak dobëc, zbùdowac ë zrëszëc KDE.
noframe
Rozwijanié z KDE
Tutorialë | Dokùmentacëja API | FAQ a wicy.
Zrzëszoné: Ùdbë wëdaniów.
noframe
Administaracëjô systemą z KDE
Wëdowiédzô dlô sprôwników systemë.
noframe
noframe
Przëłączë sã do karna KDE
Dodôwôj patche, przëłączë sã do naji spòlëznë.
Zrzëszoné: Pòlitika ùdbów KDE | Dëtkòwé wspiarcé dlô ùdbë.
noframe
Wëdowiédzô ISV
Wëdowiédzô dlô deweloperów òd ISV.
noframe
noframe
Ùdbë KDE
Lënczi do wiki rozwiju KDE, lëstë zadaniów ëtd dlô różnëch ùdbów KDE.