Difference between revisions of "Welcome to KDE TechBase/sk"

Jump to: navigation, search
(Created page with " Nastavovanie vývojového prostredia KDE :Zistite ako získať, preložiť a spustiť KDE.")
(Updating to match new version of source page)
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Welcome to KDE TechBase}}
 
 
 
<languages />
 
<languages />
  
Line 14: Line 12:
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_configure.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_configure.svg|noframe|left|40px]] ||
 
;[[Special:myLanguage/Development|
 
;[[Special:myLanguage/Development|
Developing with KDE]]
+
Vývoj s KDE]]
:[[Special:myLanguage/Development/Tutorials|
+
:<span class="mw-translate-fuzzy">
Tutorials]] | [http://api.kde.org API Documentation] | [[Special:myLanguage/Development/FAQs|
+
[[Special:myLanguage/Development/Tutorials|
FAQs]]  
+
Tutoriály]] | [http://api.kde.org API dokumentácia] | [[Special:myLanguage/Development/FAQs|
and more.
+
FAQ]]  
:''Related'' [[Special:myLanguage/Schedules|
+
a viac.
Release Schedules and Feature Plans]] | [[Special:myLanguage/Policies|
+
</span>
Code Contribution and Development Guidelines]]
+
:''Súvisiace'' [[Special:myLanguage/Schedules|
 +
Plány vydaní a funkcií]] | [[Special:myLanguage/Policies|
 +
Usmernenia pre prispievanie a vývoj]]
 
|-
 
|-
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Devices_system.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Devices_system.svg|noframe|left|40px]] ||
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration|KDE System Administration]]
+
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration|Administrácia systému KDE]]
:Information for system administrators managing KDE deployments.  
+
:Informácie pre správcov systému vydaní KDE.  
 
|-
 
|-
 
|colspan=2|[[Image:Interact.png|noframe]]
 
|colspan=2|[[Image:Interact.png|noframe]]
Line 31: Line 31:
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_favorites.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_favorites.svg|noframe|left|40px]] ||
 
;[[Special:myLanguage/Contribute|
 
;[[Special:myLanguage/Contribute|
Join the KDE Team and Contribute]]
+
Pridajte sa ku KDE tímu a prispejte]]
:Contribute patches, keep in touch with and join our community.
+
:Prispejte záplatami, ostaňte v kontakte a pridajte sa ku komunite.
:''Related:''[[Special:myLanguage/Policies|
+
:''Súvisiace:''[[Special:myLanguage/Policies|
KDE Project Policies]] | [http://www.kde.org/support/support.php Donate Money]
+
Politiky projekty KDE]] | [http://www.kde.org/support/support.php Venujte peniaze]
 
|-
 
|-
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_contents.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;"|[[Image:Action_contents.svg|noframe|left|40px]] ||
;[[Special:myLanguage/ISV|ISV informácie]]:Developer information for Independent Software Vendors.
+
;[[Special:myLanguage/ISV|ISV informácie]]:Informácie pre vývojárov nezávislých softvérových dodávateľov.
 
|-
 
|-
 
|colspan=2|[[Image:Develop.png|noframe]]
 
|colspan=2|[[Image:Develop.png|noframe]]
Line 43: Line 43:
 
| style="padding-left: 50px;" |[[Image:Action_wizard.svg|noframe|left|40px]] ||
 
| style="padding-left: 50px;" |[[Image:Action_wizard.svg|noframe|left|40px]] ||
 
;[[Special:myLanguage/Projects|
 
;[[Special:myLanguage/Projects|
KDE projects]]
+
KDE projekty]]
:Links to development wikis, task lists, etc. for various KDE Projects.
+
:Odkazy na vývojárske wiki, zoznamy úloh a podobne pre rôzne KDE projekty.
 
+
 
|}
 
|}

Revision as of 17:00, 8 December 2012


noframe
noframe

Nastavovanie vývojového prostredia KDE

Zistite ako získať, preložiť a spustiť KDE.
noframe

Vývoj s KDE

Tutoriály | API dokumentácia | FAQ a viac.

Súvisiace

Plány vydaní a funkcií | Usmernenia pre prispievanie a vývoj

noframe
Administrácia systému KDE
Informácie pre správcov systému vydaní KDE.
noframe
noframe

Pridajte sa ku KDE tímu a prispejte

Prispejte záplatami, ostaňte v kontakte a pridajte sa ku komunite.
Súvisiace:

Politiky projekty KDE | Venujte peniaze

noframe
ISV informácie
Informácie pre vývojárov nezávislých softvérových dodávateľov.
noframe
noframe

KDE projekty

Odkazy na vývojárske wiki, zoznamy úloh a podobne pre rôzne KDE projekty.