Difference between revisions of "Typographical Guidelines/fi"

(Created page with "Kaikki kotoistettava teksti on <nowiki><translate> ja </translate></nowiki> tagin sisällä. Useimmissa tapauksissa kun jonkun kuvan pitäisi sisältyä kotoistettavaan lohkoon,...")
(Updating to match new version of source page)
Line 124: Line 124:
 
== Pulmallinen putkisymboli ==
 
== Pulmallinen putkisymboli ==
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
Joissakin tilanteissa putkisymbolia ei voida käyttää - esimerkiksi annettaessa parametreja mallinteessa - koska sillä on järjestelmämerkitys.  Sellaisissa tapauksissa käytä <nowiki>{{!}}</nowiki>.  Esimerkiksi, jos haluat näyttää komentorivin, joka sisältää putkimerkin käyttäen <nowiki>{{Input|...}}</nowiki>-mallinnetta, yksinkertaisin tapa tehdä se on: <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}</nowiki></code> mikä näyttää {{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}
 
Joissakin tilanteissa putkisymbolia ei voida käyttää - esimerkiksi annettaessa parametreja mallinteessa - koska sillä on järjestelmämerkitys.  Sellaisissa tapauksissa käytä <nowiki>{{!}}</nowiki>.  Esimerkiksi, jos haluat näyttää komentorivin, joka sisältää putkimerkin käyttäen <nowiki>{{Input|...}}</nowiki>-mallinnetta, yksinkertaisin tapa tehdä se on: <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}</nowiki></code> mikä näyttää {{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}
 +
</span>
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
<br />Jos vain kirjoitat <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 | cnd2}}</nowiki></code> saat sen sijaan {{Input|1=cmd1 | cnd2}},
 
<br />Jos vain kirjoitat <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 | cnd2}}</nowiki></code> saat sen sijaan {{Input|1=cmd1 | cnd2}},
 
jossa pulmana on, että <code>cmd2</code> nähdään mallinteen toisena parametrina, mitä ei tässä tapauksessa käytetä.
 
jossa pulmana on, että <code>cmd2</code> nähdään mallinteen toisena parametrina, mitä ei tässä tapauksessa käytetä.
 +
</span>
  
 
Monissa tapauksissa voit myös sulkea putkimerkin sisältävän merkin tagien <nowiki><nowiki>...</nowiki> </nowiki> väliin, kuten tämä <code><nowiki>{{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki></nowiki><nowiki>}}</nowiki></code>, joka myös näyttää {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}
 
Monissa tapauksissa voit myös sulkea putkimerkin sisältävän merkin tagien <nowiki><nowiki>...</nowiki> </nowiki> väliin, kuten tämä <code><nowiki>{{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki></nowiki><nowiki>}}</nowiki></code>, joka myös näyttää {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}

Revision as of 08:35, 1 September 2011

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎

Erilliset sivut selittävät esimerkkikoodin yleistä syntaksia.

Näiden typograafisten ohjeiden noudattaminen takaa, että dokumentaatiosi voi olla tarkka ja helposti vietävä kotoistamistarkoituksiin.

Lihavoitu teksti

Käytä lihavoitua tekstiä korostamiseen

 • Ikkunaotsikot
 • Yleiset nimiöt, jotka eivät ole käyttäjän asettavissa
 • Kuvaketekstit
 • Ohjelmanimet

Esimerkiksi:

 • Tekstivalinnan korostaminen kopioi sen kohteeseen Klipper.

Kursivoitu teksti

Käytä kursivoitua tekstiä painottamiseen

 • Sanoja ja fraaseja yleisessä kirjoituksessa.
 • Otsikkoja, jotka viittaavat muihin töihin.
 • Epätavallisen sanan ensimmäinen käyttö.

Joitakin esimerkkejä:

 • Tallenna työsi tässä vaiheessa.
 • Lisätiedot voivat löytyä kohteesta Samba 3 by Example....
 • KDE-käsikirjat ovat Docbook-muodossa.
Tip
Käyttäjä käynnistää Ohjelmat, ohjelmat käynnistävät 'komponentit


Yhdistetty lihavoitu ja kursivoitu teksti

Käytä tätä yhdistelmää korvattavaa tai muuttuvaa tekstiä varten.

Joitakin esimerkkejä:

 • Etäpalvelimeen yhdistämiseksi kirjoita ssh [email protected] pääteikkunassa Konsole.
 • Rpm-perustaisissa jakeluversioissa, komento rpm -q packagename aiheuttaa kohteessa package-version-release.

Tasavälinen teksti

Koodi pitäisi esittää tasavälisenä tekstinä, tavallisesti laatikoituna, kuten näytetään alla. Syötetekstillä on pelkkä keltainen tausta. Tulostetekstille taustaväri on violetinharmaa.

 • Käytä koodissa, joko yksittäisrivisessä tai lohkoissa, mallinteita yhtenäisyyden takaamiseksi
 • Käytä tämän kaltaista syötemallinnetta:
  {{Input|3=Syöte|<nowiki>
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver</nowiki>}}
  Tämä näyttää tämän kaltaiselta:
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver


 • Tuloste toimii samalla tavalla:
  {{Output|3=Tuloste|<nowiki>päätetuloste näytetään 
  myös koodina, 
  mutta harmaalla taustalla</nowiki>}}
  mikä näyttää seuraavana
  päätetuloste näytetään 
  myös koodina, 
  mutta harmaalla taustalla
Note
Huomaa 3=Kotoistettu teksti|<nowiki>-käyttö joissakin teksteissä </nowiki> sellaisten tilanteiden välttämiseksi, jotka rikkovat näyttömuodon


 • Syöte- tai tulostemallinteen alkaminen rivinvaihdolla rikkoo näyttömuodon, jos se on luetteloiden sisällä. Jatka vain samalla rivillä, jos sinun täytyy korjata tämä.
 • Voit myös yhdistää syöte/tulostealueet GeSHi-syntaksikorostamiseen. Syötealue, kuten tämä
  {{Input|<syntaxhighlight lang="php" rivi>
  # Alusta yhteinen koodi
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  </syntaxhighlight>}}

antaa tulokseksi

# Alusta yhteinen koodi
$preIP = dirname( __FILE__ );
require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
 • Yksittäiset koodisanat voidaan pitää rivin sisällä käyttäen
  <code></code>
  Se näyttää tämän näköisen koodin.
 • <tt> </tt>
  on hyödyllinen näytettäessä tiedostonimiä ja polkuja. Se näyttää tältä: a/path/to/here

Lohkolainaukset

Tageja <blockquote> ja </blockquote> pitäisi käyttää, kun lainataan muiden töitä tai muita sivuja. Tämä tuottaa tasasuhteisen kursiivifontin, joka sisältää täytemerkkejä.

Tässä on näyttöesimerkki, jonka saat käyttämällä lohkolainaustageja.

Teksti kappaleotsakkeissa

Vaikka yllä olevat kriteerit saattoivat täyttyä, älä käytä vahvistettua tekstiä kappaleotsakkeissa tai linkeissä.

Tekstiä Tiedot-, Huomaa-, Vihje- ja Varoitusmallinteissa

Vahvennettua tekstiä pitäisi välttää näiden mallinteiden sisäisessä tekstissä. Painottamiseen voidaan yhä käyttää kursiivia tekstiä - käytä sitä säästeliäästi vaikutuksen maksimoimiseksi.

Luettelot

Voit käyttää erilaisia luetteloja sivuillasi — etumerkillisiä, numeroituja tai alkioituja. Lisätietoja löytyy Työkalupakki-sivulta.

Asioiden pitäminen yhdessä

Tekstin kirjoittamisen jälkeen jotain markup-merkkejä lisätään automaattisesti kotoistamisjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että milloin näet tyhjän rivin, se aloittaa uuden yksikön. Kun teksti esitellään kotoistajille, he näkevät sen tyypillisesti yksi yksikkö kerrallaan, joten on tärkeää olla jättämättä tyhjiä rivejä keskelle sellaista tekstiä, jota tulisi käsitellä yhtenä yksikkönä. Normaalisti koko kappale pitäisi pitää yhdessä yksikössä; ja missään oloissa lausetta ei pitäisi jakaa kahteen yksikköön!

Jos tarvitset rivinvaihdon kesken kappaletta, suositeltavampi tapa saavuttaa se rikkomatta kappaletta on käyttää <br /> sen rivin lopussa, jossa haluat rivinvaihdon tapahtuvan (ei uuden rivin alussa). Jos tarvitse tilaa rivien väliin, lisää <br /><br />.

Parittomat sulkeet

Kotoistamisjärjestelmä merkitsee jokaisen kotoistetun yksikön kotoistamattomaksi, jos se sisältää minkään tyyppisiä parittomia sulkumerkkejä. Jos tarvitset parittomia sulkumerkkejä tekstissäsi, lisää parillinen sulkumerkki kommenttitagiin, kuten tämä, like this:

<!-- }} -->{{ Rivi 

Tonen rivi}}<!-- {{ -->

Tämä koskee kaiken tyyppisiä sulkeita, jopa tavallisia kaarisulkeita. (Tietysti on tavallisesti parempi välttää tyhjiä rivejä markup-yksikön sisällä - katso Asioiden pitäminen yhdessä.)

Erikoistunnisteet

 • <keycap> ja </keycap> tarkoittaa (näppäimistön) näppäinnimiä, esim.: Enter
 • <keycap></keycap> voidaan myös käyttää samanaikaisesti käytettävän näppäinryhmän ympärillä, esim.: Ctrl + Alt + F1 virtuaalipääteikkunan käynnistämiseksi. (Huomaa, että "(space)+(space)" käytetään linkittämään näppäimet, joita painetaa samanaikaisesti).
 • Valikkovalintojen sarjojen pitäisi käyttää <menuchoice> ja </menuchoice> esimerkiksi View -> Message List -> Aggregation -> Standard Mailing List
 • Yleensä, jos käyttäjän on valittava elementti, vaikkakin se ei ole valikko, <menuchoice></menuchoiсe> -markup-merkintää pitäisi käyttää.

Pulmallinen putkisymboli

Joissakin tilanteissa putkisymbolia ei voida käyttää - esimerkiksi annettaessa parametreja mallinteessa - koska sillä on järjestelmämerkitys. Sellaisissa tapauksissa käytä {{!}}. Esimerkiksi, jos haluat näyttää komentorivin, joka sisältää putkimerkin käyttäen {{Input|...}}-mallinnetta, yksinkertaisin tapa tehdä se on: {{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}} mikä näyttää

cmd1 | cnd2


Jos vain kirjoitat {{Input|1=cmd1 | cnd2}} saat sen sijaan

 cnd2

,

jossa pulmana on, että cmd2 nähdään mallinteen toisena parametrina, mitä ei tässä tapauksessa käytetä.

Monissa tapauksissa voit myös sulkea putkimerkin sisältävän merkin tagien <nowiki>... </nowiki> väliin, kuten tämä {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}, joka myös näyttää

cmd1 | cmd2

Kotoistettava sisältö

Kaikki kotoistettava teksti on <translate> ja </translate> tagin sisällä. Useimmissa tapauksissa kun jonkun kuvan pitäisi sisältyä kotoistettavaan lohkoon, koska joskus on välttämätöntä käyttää kotoistettu kuvaversio asian selittämiseksi. Peukalosääntö on "Jos epäilet, sisällytä se!".


This page was last edited on 1 September 2011, at 08:35. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.