Revision as of 12:15, 7 February 2012 by DoÄŸan (talk | contribs)

Translations:Welcome to KDE TechBase/1/tr

KDE Geliştirme Ortamının Düzenlenmesi
KDE Geliştirme Ortamını
nasıl edinebileceğinizi,
nasıl yapılandırabileceğinizi ve
nasıl çalıştırabileceğinizi öğrenin.

This page was last edited on 28 January 2013, at 02:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.