Translations:Getting Started/6/tr

Revision as of 21:34, 9 October 2011 by Doğan (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

KDE TechBase Geliştirici Üssü'nün bu alt bölümü, KDE Topluluğunun geliştirmeyle ilgili kesimine katılmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu alt bölümde KDE yazılımının yapısı ve nasıl yapılandırıldığı ve bu yapılandırmada nasıl yer alabileceğiniz anlatılmaktadır.


This page was last modified on 9 October 2011, at 21:34. This page has been accessed 204 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal