Translations:Edit Markup/20/fi

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Varoitus
ÄLÄ KOSKAAN lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta < !--T:18-- >). Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.

This page was last edited on 23 December 2012, at 17:06. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.