Translations:Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/29/fi

Revision as of 12:35, 29 October 2011 by Centerlink (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet Left ja Right toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen Qt::Widget::keyPressEvent().]


This page was last modified on 29 October 2011, at 12:35. This page has been accessed 176 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal