Translations:Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/29/fi

Revision as of 12:35, 29 October 2011 by Centerlink (Talk | contribs) (Created page with "Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet Left ja Right toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen Qt::Widget::keyPressEvent().]


This page was last modified on 29 October 2011, at 12:35. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.