Translations:Development/FAQs/General FAQ/8/tr

Revision as of 15:14, 7 February 2012 by Doğan (Talk | contribs) (Created page with "[https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-devel kde-devel] adresi üzerinden başka bir uygulama için yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorabilirsiniz. Geliştirme yapark...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

kde-devel adresi üzerinden başka bir uygulama için yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorabilirsiniz.

Geliştirme yaparken K Masaüstü Ortamının son sürümünü kullanın ve neye ihtiyaç varsa ona yönelin. Bu bir tema oluşturucusu, konsol şema düzenleyicisi ya da bir oyunun geliştirilmesi olabilir. Her zaman küçük de olsa bir özellik eksiktir. Bunları tamamlamak da size düşüyor.


This page was last modified on 7 February 2012, at 15:14. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.