Revision as of 21:30, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj <tt>export ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/38/pl

Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1 przed uruchomieniem aplikacji. Działa od KDE SC 4.5.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->