Revision as of 21:15, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie 2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany 3. Upewnij się, że ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/27/pl

1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie 2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany 3. Upewnij się, że odbiorca nie jest już skasowany w tym momencie 4. Upewnij się, że emitter->signalsBlocked() zwraca false


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.