Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/26/pl

Revision as of 21:11, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:11. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.