Revision as of 14:22, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/Architecture/2/pl

Poniższe strony zawierają szczegółową dokumentację projektowania i architektury KDE, przy czym nie zastępują one innych dokumentów takich, jak Dokumentacja API, tutoriale/how to and standardy, więcej informacji szukaj na stronie dot. kodowania


This page was last edited on 27 June 2012, at 14:22. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.