Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 2, παρόμοια της παραπάνω. Ατυό είναι για το KDE 2.

This page was last edited on 22 April 2013, at 10:13. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.