Translations:Contribute/46/nl

Revision as of 14:43, 20 December 2012 by Willem1 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Enkele projecten voor gebruikersinterface-analyse kunnen zijn: controleren of sneltoetsen consistent zijn tussen KDE-applicaties, bekijken of dialoogvensters direct relevant zijn bij de interactie die een gebruiker zou verwachten, en het zoeken van KDE-gebruikers om te zien hoe ze bepaalde taken verrichten.


This page was last modified on 20 December 2012, at 14:43. This page has been accessed 144 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal