Difference between revisions of "Translate a Page/uk"

(Created page with "* Натисніть у списку пункт сторінки, яку ви хочете перекласти.")
 
(43 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
** Скористайтеся пунктом <menuchoice>Зберегти сторінку</menuchoice>, щоб зберегти дані.
 
** Скористайтеся пунктом <menuchoice>Зберегти сторінку</menuchoice>, щоб зберегти дані.
  
* When your user has been added to the group (you should get an notification), click on [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in the sidebar
+
* Після додавання вашого користувача до групи (вам має надійти сповіщення електронною поштою) натисніть пункт [[Special:LanguageStats|Сторінки для перекладу]] на бічній панелі.
  
 
* Вкажіть код мови, якою ви перекладатимете, у полі <menuchoice>Код мови</menuchoice> і натисніть кнопку <menuchoice>Виконати</menuchoice>.
 
* Вкажіть код мови, якою ви перекладатимете, у полі <menuchoice>Код мови</menuchoice> і натисніть кнопку <menuchoice>Виконати</menuchoice>.
Line 20: Line 20:
 
* Натисніть у списку пункт сторінки, яку ви хочете перекласти.
 
* Натисніть у списку пункт сторінки, яку ви хочете перекласти.
  
* In the '''Translate page''' set <menuchoice>View all untranslated message</menuchoice> in the first drop-down list
+
* На сторінці перекладу виберіть у першому спадному списку пункт <menuchoice>Переглянути неперекладені повідомлення</menuchoice> або пункт <menuchoice>Перевірити всі переклади</menuchoice>, якщо хочете покращити якість перекладу.
  
* Check that the correct language code is showing
+
* Перевірте, чи правильно вказано код мови.
  
* In the <menuchoice>Navigation</menuchoice> section, click on the link to the left of the message you want to translate
+
* У розділі <menuchoice>Навігація</menuchoice> натисніть посилання ліворуч від повідомлення, яке ви бажаєте перекласти.
  
* Enter the translation - a Google translation is provided for reference, but your own translation is usually preferred.
+
* Вкажіть переклад. Аналогічні переклади з пам’яті перекладів буде показано вище, але ваша думка є важливішою за здогадки системи.
  
* Click on <menuchoice>Save and open next</menuchoice> to continue with the next message or <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the translation if you wish to stop working.
+
* Натисніть кнопку <menuchoice>Зберегти і відкрити наступне</menuchoice>, щоб перейти до наступного повідомлення, або кнопку <menuchoice>Зберегти сторінку</menuchoice>, щоб зберегти переклад, якщо ви бажаєте припинити роботу.
  
{{Warning|1=Do not create a localized page variant manually (by entering pagename/langcode and trying to translate the original). This will mess up the translation system and no translation will be shown at all.}}
+
{{Warning_(uk)|1=Не створюйте локалізованих сторінок вручну (тобто не створюйте сторінок назва_сторінки/код_мови з перекладами). Це призведе до помилок у системі перекладу: не буде показано жодного перекладу взагалі.}}
  
== Hints and Tips ==  
+
== Підказки і настанови ==  
  
=== Image display instructions ===  
+
===Команди додавання зображень===  
  
A typical example is <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>. The whole of this is a system instruction on how to display the image. None of it is translated.
+
Типовим прикладом є <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>. Все це команда додавання зображення. Якщо ви не маєте наміру додавати локалізовану версію зображення, не змінюйте у цій команді нічого.
  
=== Category statements ===
+
===Категорії===
  
In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translated. For example, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> would become <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
+
Тут слово "Category" є системною командою, його не слід перекладати. Наприклад, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> має бути перекладено так: <nowiki>[[Category:Адміністрування/uk]]</nowiki>
  
For consistency,UserBase has lists of approved translations of categories. Translation teams may find a similar list useful.  Such tables can be seen at [{{UB}}Translation_Help_Needed Translation Help Needed]. Please request help if you need it.
+
Для досягнення однорідності перекладів нами складено список рекомендованих перекладів категорій. Саме [{{UB}}/Translation_Help_Needed цим списком] і варто користуватися. Якщо у таблиці не заповнено деякі з клітинок, заповніть їх вашими перекладами.
  
=== Links to other pages on TechBase ===  
+
===Посилання на інші сторінки TechBase===  
  
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki> The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated. If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
+
Посилання записують у такому форматі: <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|текст посилання]]</nowiki>. Посилання не слід перекладати, оскільки у такому форматі перехід завжди здійснюватиметься на локалізовану сторінку. Якщо не вказано тексту посилання, ви можете додати його.
  
Note: "myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.
+
{{Note_(uk)|Зауваження: використання "myLanguage" призведе до спроби завантаження системою перекладеної версії сторінки за посиланням (мову буде визначено за вказаними користувачем уподобаннями). Якщо такої сторінки не буде виявлено, буде завантажено початкову сторінку (англійською), отже такі посилання безпечно використовувати для будь-яких сторінок з цієї вікі.}}
  
=== Links to external sites ===  
+
===Посилання на зовнішні сайти===  
  
These take the form  <nowiki>[http://example.com link text]</nowiki>  Like the internal links, retain the actual link and translate the link text.
+
Ці посилання записують у такому форматі: <nowiki>[http://example.com текст посилання]</nowiki>  Подібно до внутрішніх посилань, ви можете додати посилання на локалізовану сторінку, або не перекладати посилання і перекласти лише текст посилання.
  
=== Links in the Sidebar ===
+
=== Посилання на бічній панелі ===
  
Instructions for translating those sidebar links can be found at [[Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items]]
+
Настанови щодо перекладу посилань на бічній панелі наведено тут:  [[Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items]]
  
  
=== Info-boxes ===  
+
===Інформаційні панелі===  
  
These generally consist of a header word "Information" and an editable information text. If the word "Information" is not recognizable in your language you may need a localized version of the template. Please ask if you need help with this.
+
Такі панелі зазвичай складаються з слова заголовка та інформаційного тексту. Вам слід використати локалізовану версію шаблона панелі (з додаванням «_(uk)»), а потім перекласти інформаційний текст. Якщо у вас виникають питання, зверніться до координатора команди перекладу.
  
=== Translated units are marked as fuzzy ===  
+
=== Зміна стану модулів перекладу на «неточний» ===  
  
Sometimes it may happen that you have translated a page, but the translation is marked as incomplete. Certain errors in the markup of the original page can cause this. The most common type of error is the appearance of unbalanced brackets or parentheses. The translation system requires that all opening brackets ('[', '{' or '(' ) have a matching closing bracket (']', '}' or ')' ) in the same translation unit, otherwise the translation is considered incomplete.
+
Іноді після повного перекладу сторінки виявляється, що деякі з перекладів позначено як неточні. До цього можуть призвести певні помилки у розмітці початкової сторінки. Найпоширенішим різновидом таких помилок є незакриті дужки. Система перекладу вимагає, щоб всі початкові дужки  («[», «{» або «(» ) мали відповідні завершальні відповідники («]», «}» або «)» ) у тому самому модулі перекладу, інакше переклад вважатиметься неточним.
  
The same rule is not enforced by the wiki software, so it is easy for writers to miss those mistakes. If a bracket character is simply missing, just add it. However, sometimes the bracketed content extends over more than one translation unit, so that the matching closing bracket is in later unit. In this case you need to balance brackets in both units, but you can't simply add bracket characters without changing the meaning or formatting, so you must must comment out the added bracket character, like this
+
Однак система самої вікі не вимагає від авторів врівноваження дужок, тому авторам доволі легко зробити помилку. Якщо у модулі просто не вистачає символу дужки, достатньо його додати. Але іноді вміст дужок складається з декількох модулів перекладу, отже потрібна дужка може міститися зовсім у іншому модулі. У такому випадку вам потрібно врівноважити кількість дужок у обох модулях, але ви не можете просто додати дужки без зміни значення або форматування, отже вам доведеться закоментувати додані дужки ось так:
  
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Beginning of long info box... </nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Початок довгої інформаційної панелі... </nowiki>}}
  
and in a later unit
+
і у наступному модулі:
  
{{Input|1=<nowiki> ...end of long info box}}<!--{{--></nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki> ...завершення довгої інформаційної панелі}}<!--{{--></nowiki>}}
  
If the offending bracket is part of a smiley, please replace it with an emoticon icon. For the standard smiley, <!--(-->:-), you can use the template <nowiki>{{Smiley}}</nowiki>
+
Якщо відповідна дужка є частиною емоційки (смайлика), ви можете замінити емоційку на відповідну піктограму. Для типової емоційнки, <!--(-->:-), ви можете скористатися шаблоном <nowiki>{{Smiley}}</nowiki>
  
Please also correct the original page so other translators won't have the same problem, or leave a message on the discussion page.
+
Будь ласка, виправте також початковий текст, щоб іншим перекладачам було простіше під час перекладу, або залиште відповідне повідомлення на сторінці обговорення.
  
=== Language Statistics discrepancies ===  
+
===Розбіжності у статистичних даних щодо перекладу===  
  
You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar. This is normal. LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated. The language bar statistic tries to be more intelligent. For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved.  There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.
+
Ви можете помітити незначні розбіжності між відсотком перекладу на сторінці статистики вашої мови та відсотком перекладу на панелі вибору мов. Тут немає нічого незвичайного. До статистики мови включено лише кількість повідомлень, які є неперекладеними або застарілими. Статистичні дані мовної панелі є точнішими. Наприклад, якщо на сторінці (100 повідомлень) є 8 модулів з невеличкими (косметичними) змінами у одне слово, відмінність між статистичними даними відповідатиме цим 8 модулям (8%), оскільки кількість повідомлень доволі значна, але зміни доволі малі.
  
=== If you use the Chromium or Chrome browser.... ===  
+
===Якщо ви користуєтеся переглядачем Chromium===  
  
Be aware that there seems to be some sort of caching problem on the Chromium browser. I have noticed that even with forced refreshes, sometimes statistics do not show up as they should (I have seen other things affected, too), yet if I open the same page in Firefox I see the correct stats.
+
У переглядача Chromium можуть виникати певні проблеми з кешуванням. Навіть з примусовим оновленням даних, іноді статистичні дані показуються з помилками (можливо, помилки стосуються і інших даних), але якщо відкрити цю саму сторінку у Firefox, дані буде показано належним чином.
  
== Also See ==  
+
== Додаткові дані ==  
  
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators]
+
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators Можливість перекладу з Translating:Page]
  
[[Category:Translator_Help]]
+
[[Category:Довідка для перекладачів/uk]]

Latest revision as of 18:45, 9 December 2012

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎मराठी • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Інструменти

 • На сторінці присвяченій процесу перекладу описано прийоми переходу на нову систему перекладу.

Процедура

 • Попросити додати вас до групи перекладачів:
  • Натисніть пункт Створити запис перекладача на бічній панелі.
  • Відкрийте сторінку редагування (піктограма Userbase-edit.png) і вкажіть ваше ім’я користувача, мову, якою ви перекладатимете та те, чи маєте ви намір перекладати у режимі без з’єднання з інтернетом.
  • Скористайтеся пунктом Зберегти сторінку, щоб зберегти дані.
 • Після додавання вашого користувача до групи (вам має надійти сповіщення електронною поштою) натисніть пункт Сторінки для перекладу на бічній панелі.
 • Вкажіть код мови, якою ви перекладатимете, у полі Код мови і натисніть кнопку Виконати.
noframe
 
Зауваження
Якщо ви вкажете код en (англійська), система покаже, що всі сторінки вже перекладено, оскільки всі початкові сторінки написано англійською мовою.


 • Натисніть у списку пункт сторінки, яку ви хочете перекласти.
 • На сторінці перекладу виберіть у першому спадному списку пункт Переглянути неперекладені повідомлення або пункт Перевірити всі переклади, якщо хочете покращити якість перекладу.
 • Перевірте, чи правильно вказано код мови.
 • У розділі Навігація натисніть посилання ліворуч від повідомлення, яке ви бажаєте перекласти.
 • Вкажіть переклад. Аналогічні переклади з пам’яті перекладів буде показано вище, але ваша думка є важливішою за здогадки системи.
 • Натисніть кнопку Зберегти і відкрити наступне, щоб перейти до наступного повідомлення, або кнопку Зберегти сторінку, щоб зберегти переклад, якщо ви бажаєте припинити роботу.
{{{4}}}
Warning.png
Не створюйте локалізованих сторінок вручну (тобто не створюйте сторінок назва_сторінки/код_мови з перекладами). Це призведе до помилок у системі перекладу: не буде показано жодного перекладу взагалі.
Попередження


Підказки і настанови

Команди додавання зображень

Типовим прикладом є [[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]. Все це команда додавання зображення. Якщо ви не маєте наміру додавати локалізовану версію зображення, не змінюйте у цій команді нічого.

Категорії

Тут слово "Category" є системною командою, його не слід перекладати. Наприклад, [[Category:Administration]] має бути перекладено так: [[Category:Адміністрування/uk]]

Для досягнення однорідності перекладів нами складено список рекомендованих перекладів категорій. Саме цим списком і варто користуватися. Якщо у таблиці не заповнено деякі з клітинок, заповніть їх вашими перекладами.

Посилання на інші сторінки TechBase

Посилання записують у такому форматі: [[Special:myLanguage/Other page|текст посилання]]. Посилання не слід перекладати, оскільки у такому форматі перехід завжди здійснюватиметься на локалізовану сторінку. Якщо не вказано тексту посилання, ви можете додати його.

noframe
 
Зауваження
Зауваження: використання "myLanguage" призведе до спроби завантаження системою перекладеної версії сторінки за посиланням (мову буде визначено за вказаними користувачем уподобаннями). Якщо такої сторінки не буде виявлено, буде завантажено початкову сторінку (англійською), отже такі посилання безпечно використовувати для будь-яких сторінок з цієї вікі.


Посилання на зовнішні сайти

Ці посилання записують у такому форматі: [http://example.com текст посилання] Подібно до внутрішніх посилань, ви можете додати посилання на локалізовану сторінку, або не перекладати посилання і перекласти лише текст посилання.

Посилання на бічній панелі

Настанови щодо перекладу посилань на бічній панелі наведено тут: Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items


Інформаційні панелі

Такі панелі зазвичай складаються з слова заголовка та інформаційного тексту. Вам слід використати локалізовану версію шаблона панелі (з додаванням «_(uk)»), а потім перекласти інформаційний текст. Якщо у вас виникають питання, зверніться до координатора команди перекладу.

Зміна стану модулів перекладу на «неточний»

Іноді після повного перекладу сторінки виявляється, що деякі з перекладів позначено як неточні. До цього можуть призвести певні помилки у розмітці початкової сторінки. Найпоширенішим різновидом таких помилок є незакриті дужки. Система перекладу вимагає, щоб всі початкові дужки («[», «{» або «(» ) мали відповідні завершальні відповідники («]», «}» або «)» ) у тому самому модулі перекладу, інакше переклад вважатиметься неточним.

Однак система самої вікі не вимагає від авторів врівноваження дужок, тому авторам доволі легко зробити помилку. Якщо у модулі просто не вистачає символу дужки, достатньо його додати. Але іноді вміст дужок складається з декількох модулів перекладу, отже потрібна дужка може міститися зовсім у іншому модулі. У такому випадку вам потрібно врівноважити кількість дужок у обох модулях, але ви не можете просто додати дужки без зміни значення або форматування, отже вам доведеться закоментувати додані дужки ось так:

<!--}}-->{{Info|1=Початок довгої інформаційної панелі... 

і у наступному модулі:

 ...завершення довгої інформаційної панелі}}<!--{{-->

Якщо відповідна дужка є частиною емоційки (смайлика), ви можете замінити емоційку на відповідну піктограму. Для типової емоційнки, :-), ви можете скористатися шаблоном {{Smiley}}

Будь ласка, виправте також початковий текст, щоб іншим перекладачам було простіше під час перекладу, або залиште відповідне повідомлення на сторінці обговорення.

Розбіжності у статистичних даних щодо перекладу

Ви можете помітити незначні розбіжності між відсотком перекладу на сторінці статистики вашої мови та відсотком перекладу на панелі вибору мов. Тут немає нічого незвичайного. До статистики мови включено лише кількість повідомлень, які є неперекладеними або застарілими. Статистичні дані мовної панелі є точнішими. Наприклад, якщо на сторінці (100 повідомлень) є 8 модулів з невеличкими (косметичними) змінами у одне слово, відмінність між статистичними даними відповідатиме цим 8 модулям (8%), оскільки кількість повідомлень доволі значна, але зміни доволі малі.

Якщо ви користуєтеся переглядачем Chromium

У переглядача Chromium можуть виникати певні проблеми з кешуванням. Навіть з примусовим оновленням даних, іноді статистичні дані показуються з помилками (можливо, помилки стосуються і інших даних), але якщо відкрити цю саму сторінку у Firefox, дані буде показано належним чином.

Додаткові дані


This page was last edited on 9 December 2012, at 18:45. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.