Revision as of 14:21, 21 August 2011 by Centerlink (talk | contribs) (Created page with "näyttää")

Työkalupakki

Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Dialog-information.png
Information
Tämä sivu tarjoaa esimerkkejä tavallisten tehtävien muotoilukoodista


Muotoile tekstiäsi

Käytä otsakkeita

Otsakkeet muokkaavat automaattisesti taulukkosisältöjen osan, joten niiden on oltava rakenteisia. Niiden paikkaa puussa hallitaan useilla '=' -merkeillä otsakkeen molemmissa päissä. Vältä yksittäisen '=' -merkin käyttämistä - se ilmoittaa sivuotsaketta ja pitäisi käyttää automaattista sivuotsaketta. Pääotsakkeesi käyttävät '== teksti menee tähän ==', seuraavalla tasolla, '=== lisää tekstiä ===' ja niin edelleen.

Käytä lihavoitu ja kursivoitu

Yhden merkin lainausmerkkejä käytetään määrittämään lihavoituja ja kursivoituja sanoja.

Käytä '''lihavoitu teksti''' määrittämään lihavoidun tekstin ja ''kursivoitu teksti'' määrittämään kursivoidun tekstin.

Sen takaamiseksi, että saamme helppoja ja tarkkoja kotoistamisia noudata typograafisia ohjeita.

Lisää koodipätkä

Meillä on mallinteita avustamaan koodipätkien näyttämisessä oikein. Käytön esimerkit eri tilanteissa ovat käytettävissä kohteessa typograafinen ohjesivu. Koodi eri laatikkomallinteisiin voidaan ottaa kohteesta tämä sivu.

Jos sinulla on vaikeuksia putkimerkkien näyttämisessä koodipätkässäsi, katso selitys ja yksityiskohtainen merkintäkieli kohteessa [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|Typograafisia ohjeita]

Lisää sisennykset

":" käytetään sisennyksenä, ja sitä käytettiin useita kertoja joillakin vanhoilla sivuilla. Tämä on vanhentunut, ja aiheuttaa joitakin pulmia, joten monikerrat tulee poistaa löydettäessä. Yksittäinen ":"-merkki sisentää neljällä merkillä.

Muotoile päivämäärät

Päivämäärät ovat puhtaasti numeerinen muoto, joka aiheuttaa hämmennystä johtuen maantieteellisten vyöhykkeiden odotusten erosta. Muotoile päivämäärät

18. maaliskuuta 2011

kuukaudella joko kokonaan kirjoitettuna tai lyhennetyssä muodossa ja vuosi neljänumeroisessa muodossa. Päivä voi olla yksinumeroinen tai kaksinumeroinen.

Luetelmamerkkiluettelot

* on luetelmamerkkiluetteloissa käytetty symboli. ** antaa toisen tason:

* Mantelit

* Pähkinät
** Munuaispuun pähkinät

* Rusinat

tuottavat

 • Manteleita
 • Pähkinöitä
  • Munuaispuun pähkinöitä
 • Rusinoita

Luettelotyypit

Luettelomerkit tuotetaan samalla tavalla käyttäen merkkiä '#'.

# Siivilöi
# Sekoita
## Sekoita perusteellisesti
# Leivo

tuottaa

 1. Siivilöi
 2. Sekoitus
  1. Sekoita perusteellisesti
 3. Leivo

Luettelomerkkiluetteloiden ja luettelomerkkien yhdistäminen

Sinulla voi olla luettelomerkkialiluettelo luettelomerkillisessä luettelossa ja päinvastoin, kuten tässä:

* Pähkinät
*# Munuaispuun pähkinät
*# Hullu
* Muita asioita

tuottaa

 • Pähkinät
  1. Munuaispuun pähkinät
  2. Hullu
 • Muita asioita

samalla kun

# Pähkinät
#* Munuaispuun pähkinät
#* Hullu
# Muut asiat

tuottaa

 1. Pähkinät
  • Munuaispuun pähkinät
  • Hullu
 2. Muut asiat
Note
Luettelotyypeissä ei pitäisi koskaan olla tyhjiä riviä niiden sisällä: se rikkoo sarjan ja numerointi alkaa taas alusta. Samalla tavalla ei pitäisi olla tyhjiä rivejä ennen aliluetteloalkiota oli se luettelotyyppiä tai luettelomerkillinen: se luo kaksi alkioiden merkitsemistasoa (luettelomerkit tai numerot)


Note
Muista, että pitkät luettelot ovat pulmallisia kotoistajille. Yksitasoisissa luettelomerkillisissä luetteloissa sijoita jokainen luettelomerkki omaan kappaleeseen, toisin sanoen tee tyhjä rivi luettelomerkkien väliin. Kaksitasoisissa luettelomerkeissä alialkiot on pidettävä samassa kappaleessa kuin niiden ylemmän tason luettelomerkit; jos sinun on käytettävä aliluettelomerkkejä, pidä aliluettelo lyhyenä! Kun käytetään luettelotyyppejä, kaikki on pidettävä yhdessä yksikössä. Yritä välttää luettelotyyppejä, ja milloin niitä pitää käyttää, yritä pitää ne lyhyinä.


Alkiointi

Alkioinnit tuotetaan käyttämällä vaihtoehtoisesti ;- ja :-merkkejä. Ne soveltuvat parhaiten antamaan lyhyen kuvauksen sukulaisobjektien ryhmästä.


;Eläimet
: Ne liikkuvat ympäriinsä ja ahmivat muita luontokappaleita.

;Kasvit
: Niillä on juuret ja pohjavesi ja aurinko ruokkivat niitä.

tuottaa

Eläimet
Ne liikkuvat ympäriinsä ja ahmivat muita luontokappaleita.
Kasvit
Niillä on juuret ja pohjavesi ja aurinko ruokkivat niitä.
Note
Kuten aina, pidä jokainen alkio omassa lohkossaan; se auttaa kotoistajaa paljon.


Lisää linkki

Opittavana on kahdentyyppisiä linkkejä, sisäisiä, muille TechBase-sivuille johtavia, ja ulkoisia verkko-osoitelinkkejä.

Sisäisiä linkkejä varten toimii muoto on [[Typographical_Guidelines]], milloin haluat näyttää sivun nimen, mutta se ei ole optimaalinen, erityisesti kotoistettaessa docbook-muotoon ja paikallistamisessa. On parempi käyttää muotoa [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|Typograafiset ohjeet]], koska se sallii kotoistajan linkittää oikein jopa sellaisen sivun kautta, jonka nimi on kotoistettu. Tulos on, että se ohjaa oikein kotoistetulle sivulle, jos sellainen on olemassa. Linkki on usein sisällytettävä lauseeseen, joten siinä tapauksessa voi käyttää

[[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|tämä sivu]]

joka näyttää tämän sivun

Ulkoiset linkit ovat hiukan erilaisia, joten

[http://techbase.kde.org/Schedules tiekarttamme]

näyttää

tiekarttamme, mikä ohjaisi sinut suoraan techbase-sivulle.

Viimeinen asia huomattavaksi - kun esikatselet sivujasi, kaikki linkit ovat eläviä. Tämä tarjoaa kaksi etua. Voit tarkistaa (pitämällä hiiren kohdistinta linkin päällä) että linkkisi on asetettu niin kuin olet otaksunut, ja voit käyttää punaista linkkiä luomaan uuden sivun.

Kuvita tekstisi

Lisää yksittäinen keskitetty kuva

[[Image:KMail-kde4.png|250px|center]]

Huomaa, että voit vaihtaa kuvan sijainnin, mutta oletus on vasen. Kuvan koko riippuu oloista, mutta näyttökaappauksille suosittelen suurempaa tai yhtäsuurta kuin 250 px ja ei suurempaa kuin 500 px.

Tee kuvasta napsautettava, ja lisää kuvateksti

Milloin on näytettävä enemmän yksityiskohtia, luo kohtuullisen kokoinen kuva, tee siitä napsautettava, niin että täysikokoinen kuva voidaan nähdä. Lisää vain '|tumb' kuvan kaarisulkumerkkien sisälle.

Kuvateksti voidaa myös lisätä parametrina, mutta se näkyy vain jos '|tumb' on käytössä.

Käytä taulukkoja useiden kuvien tarkkaan sijoittamiseen

{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey;"
|[[Image:Desktop-config-customized.png|230px|center]]||[[Image:Desktop-settings-rightclick.png|230px|center]]
|-
|[[Image:Desktop-theme-details-dialog.png|230px|center]]||[[Image:Plasma-multiple-themes.png|230px|center]]
|}

näyttää

Desktop-config-customized.png
Desktop-settings-rightclick.png
Desktop-theme-details-dialog.png
Plasma-multiple-themes.png


Note that all the parameters for one image are contained within [[...]], and cells are separated by '||'. To start a new line, insert '|-' on an otherwise-empty line, then '|' at the start of the next one.

Add Notes and Warnings

Where a note or warning is relevant within your text, use these templates:

{{Info|This is general information}} displays

Dialog-information.png
Information
This is general information


{{Note|Some important information at this point}} displays

Note
Some important information at this point


{{Tip|A helpful piece of advice, something to remember}}displays

Tip
A helpful piece of advice, something to remember


{{Warning|Take care - this is a dangerous thing to do}} displays

Warning
Take care - this is a dangerous thing to do


Where the strongest possible warning is needed, the Remember box can be used, but please use sparingly. {{Remember|1=This is for things that definitely must not be forgotten}}

Flag-red.png
 
Remember
This is for things that definitely must not be forgotten


You can also change the heading:

Flag-red.png
 
Remember
You can use parameter number 3 to set an individual box heading:
{{Remember|3=Don't Forget This!|1=You can use...}}


Other Useful Templates

Inserting GUI Icons

The best way to refer to icons in the GUI is to display it in the text. This can be done with a template like this: {{Icon|list-add}}. This will display the Icon-list-add.png icon.

For this to work, the icon image must have been uploaded to the wiki. See Update an Image for an explanation on how to upload images. The .png files can usually be found here: usr/share/icons/oxygen. If possible use the 16x16 icon. The file name should have an Icon- prefix as in Icon-list-add.png — apart from the prefix the filename should exactly match the usual name. Note, that when using the template you should neither write the Icon- prefix nor the .png file type extension.

The Icon-list-add.png icon can also be written as {{Plus}}, and the Icon-list-remove.png icon as {{Minus}}. You can also use {{Configure}} to get the Icon-configure.png icon, and {{Exit}} gets you the Icon-application-exit.png icon.

Making Major Edits to Existing Pages

If a page is likely to be open for editing for some time there is a danger of conflicts - someone else may edit at the same time, and saving your edit will cancel out theirs, or vice versa. The way to avoid that is to make a temporary entry, directly under the language bar, using {{Being_Edited}} which will display

Being edited.png
 
Currently Being Edited
This page is currently being edited.
If this notice persists for an unreasonable time, please either notify irc.freenode.org #kde-www or report on Annewilson's Talk page.


Don't forget to remove it when you have finished!

Adding a New Complex Page

If you need to be able to work on a page for quite some time, over several days, for instance, you may like to use the Construction template - {{Construction}}, which displays

Under construction.png
 
Under Construction
This is a new page, currently under construction!


Adding a List of Sub-Pages

== Subpages of {{FULLPAGENAME}} ==
{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/}}

is very useful when you want to list subpages with active links, such as

Subpages of Toolbox/fi

It does, however, also list all "other-language" pages, so use with discretion.

This page was last edited on 19 July 2019, at 17:40. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.