Thread history

From Translations talk:Translate a Page/mr
Viewing a history listing
Jump to: navigation, search
Time User Activity Comment
23:01, 16 April 2013 Ogdhekne (talk | contribs)

New thread created

 

भाषांतर केलेल्या वाक्यात 'कार्यप्रवाहाचे वर्णन "करते" असावं का "करतो" ' या बद्दल मला शंका आहे, तज्ञांनी मदद केल्यास त्यांचे खूप आभार. --Ogdhekne (talk) 00:01, 17 April 2013 (BST)

23:01, 16 April 2013