Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Policies/Kdelibs Coding Style.
Policies/Kdelibs Coding StyleCurrent message text
...ding Style/Page display title/fiMenettelytavat/Kdelibs-koodaustyyli
...licies/Kdelibs Coding Style/1/fiTämä dokumentti kuvaa kdelibs-koodin suositellun koodaustyylin. Kukaan ei pakota käyttämään tätä tyyliä, mutta on suositeltavaa käyttää muodoltaan yhtenäisiä lähdekooditiedostoja.
...licies/Kdelibs Coding Style/2/fi'''Lyhyesti: Kdelibs-koodaustyyli noudattaa Qt 4 -koodaustyyliä.'''
...licies/Kdelibs Coding Style/3/fi== Sisennys ==
* Ei sarkainmerkkejä
* 4 välilyöntiä yhden sarkainmerkin sijasta
...licies/Kdelibs Coding Style/4/fi== Muuttujaesittely ==
* Jokainen muuttujaesittely uudella rivillä
* Jokainen uusi sana muuttujanimessä alkaa isolla kirjaimelle (niin kutsuttu kamelityyli)
* Vältä lyhennyksiä
* Käytä hyödyllisiä nimiä. Ei lyhyitä nimiä, paitsi:
** Yksimerkkiset muutujanimet voivat ilmaista laskureita ja tilapäisiä muuttujia, joiden tarkoitus on ilmeinen
** Muuttujat ja funktiot (metodit) alkavat pienellä kirjaimella
...licies/Kdelibs Coding Style/5/fiEsimerkki:
...licies/Kdelibs Coding Style/6/fi/ / Väärin
...licies/Kdelibs Coding Style/7/fi/ / Oikein
...licies/Kdelibs Coding Style/8/fi== Tyhjemerkki ==
* Käytä tyhjiä rivejä ryhmälauseissa
* Käytä vain yhtä tyhjää riviä
* Käytä yhtä välilyöntiä jokaisen avainsanan jälkeen
* Käytä yhtä välilyöntiä ennen osoitin- ja viitemerkkejä '*' tai '&', mutta ei niiden jälkeen
* Ei välilyöntiä tyyppimuunnoksen jälkeen
...licies/Kdelibs Coding Style/9/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/10/fi/ / Väärin
...icies/Kdelibs Coding Style/11/fi/ / Oikein
...icies/Kdelibs Coding Style/12/fi== Aaltosulkeet ==
Perussääntönä vasen aaltosulje tulee samalle riville kuin lauseen alku.
...icies/Kdelibs Coding Style/13/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/14/fi/ / Väärin
...icies/Kdelibs Coding Style/15/fi/ / Oikein
...icies/Kdelibs Coding Style/16/fiPoikkeus: Funktiototeutuksissa, luokka-, struct-rakenne- ja nimiavaruusesittelyissä on aina avaava aaltosulje aloitusrivillä.
...icies/Kdelibs Coding Style/17/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/18/fiKäytä aaltosulkeita jopa silloin kun ehdollisen lauseen runko sisältää vain yhden rivin.
...icies/Kdelibs Coding Style/19/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/20/fi/ / Väärin
...icies/Kdelibs Coding Style/21/fi/ / Oikein
...icies/Kdelibs Coding Style/22/fi== Switch-lausekkeet ==
Case-nimiöt ovat samassa sarakkeessa kuin switch-lause
...icies/Kdelibs Coding Style/23/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/24/fiYritä pitää rivit lyhyempinä kuin 100 merkkiä lisäämällä rivinvaihtoja tarvittaessa.
...icies/Kdelibs Coding Style/25/fi== Qt includes-lauseet ==
* Jos lisäät #includes-rivin Qt-luokkiin, käytä sekä moduulinimeä että luokkanimeä.  Tämä sallii sovellusten käyttää kirjastokoodia ilman liiallisia kääntäjän include-polkuja.
...icies/Kdelibs Coding Style/26/fiEsimerkki:
...icies/Kdelibs Coding Style/27/fi/ / Väärin
...icies/Kdelibs Coding Style/28/fi/ / Oikein
...icies/Kdelibs Coding Style/29/fi== Artistic-tyylinen (astyle) automaattinen koodimuotoilu ==
Voit käyttää [http://astyle.sourceforge.net/ astyle] (>=1.23) koodin muotoiluun tai sen testaamiseen, että olet noudattanut tätä dokumenttia. Suorita seuraava komento:
...icies/Kdelibs Coding Style/30/fiKäyttäessäsi astyle (>=2.01) -muotoilua sinun on suoritettava seuraava komento:
...icies/Kdelibs Coding Style/31/fiLiittyvä kuoriskripti voidaan löytää unixille kohteessa [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/astyle-kdelibs kdesdk/scripts/astyle-kdelibs] ja windows-käyttöjärjestelmälle kohteessa [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/astyle-kdelibs.bat kdesdk/scripts/astyle-kdelibs.bat].
...icies/Kdelibs Coding Style/40/fi* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdesdk/kde-dev-scripts/repository/revisions/master/raw/astyle-kdelibs kde-dev-scripts/astyle-kdelibs] (POSIX)
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdesdk/kde-dev-scripts/repository/revisions/master/raw/astyle-kdelibs.bat kde-dev-scripts/astyle-kdelibs.bat] (Windows)
...icies/Kdelibs Coding Style/32/fi== Emacs- ja Vim-skriptit ==
Hakemisto "scripts" kdesdk-moduulissa sisältää muiden hyödyllisten asioiden lisäksi joitakin hyödyllisiä lisäyksiä Emacs- ja Vim-tekstieditoreille, jotka tekevät KDE-koodin muokkaamisen niillä helpommaksi.
 
=== Emacs ===
Hakemisto [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdesdk/scripts/kde-emacs kde-emacs] sisältää näppäinsidosjoukon, makrot ja yleistä hyödyllistä koodia. Se on sekä GNU Emacs- että XEmacs-yhteensopiva.
...icies/Kdelibs Coding Style/33/fiKde-emacs -käytön aloittamiseksi lisää seuraava .emacs-tiedostoosi:
...icies/Kdelibs Coding Style/34/fiMonia asetuksia voidaan muuttaa muokkaamalla "kde-emacs"-ryhmää <tt>M-x customize-group</tt> -kautta.
...icies/Kdelibs Coding Style/35/fiTarkista lisätietoja varten, mukaanlukien mitä ovat näppäinsidokset ja mitä lisäasetuksia voisit lisätä .emacs-tiedostoosi, itse tiedosto <tt>kde-emacs.el</tt>.
...icies/Kdelibs Coding Style/36/fi=== Vim ===
Voit löytää kohteesta [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/KDE/kdesdk/scripts/kde-devel-vim.vim kdesdk/scripts/kde-devel-vim.vim] vim-skriptin, mikä auttaa sinua pitämään koodaustyylin oikeana. Sen lisäksi, että oletuksena käytetään kdelibs-koodaustyyliä, se automaattisesti käyttää oikeaa tyyliä Solid- ja kdepim-koodille. Jos haluat lisätä sääntöjä muille hankkeille, lisää ne vapaasti SetCodingStyle-funktioon.
...icies/Kdelibs Coding Style/37/fiSkriptin käyttämiseksi sisällytä se {{path|~/.vimrc}}-tiedostoosi kuten tämä:
...icies/Kdelibs Coding Style/38/fiUrs Wolfer aloitti dokumentin. Joitakin tämän dokumentin osia on otettu Zack Rusinin lähettämästä Qt-koodaustyylidokumentista kohteesta kde-core-devel.
...icies/Kdelibs Coding Style/39/fi[[Category:Policies]] [[Category:C++]]
NavigationShowing 41 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal