Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page KDE TechBase:General disclaimer.
KDE TechBase:General disclaimerCurrent message text
...disclaimer/Page display title/nlKDE TechBase: Algemene disclaimer
...TechBase:General disclaimer/1/nl'''TechBase''' is een wiki. Deze kan vrijelijk worden aangepast door iedere geregistreerde gebruiker, en zulks is niet onder controle van KDE. Er is daarom geen enkele garantie op de inhoud, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet; waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of enige garantie dat de inhoud geen fouten bevat.
...TechBase:General disclaimer/2/nlAlle inhoud op '''TechBase''' is vrijgegeven onder de dubbellicentie waarvan icoon-links weergegeven worden in de zijbalk van iedere pagina.
...TechBase:General disclaimer/3/nl[[Category:Admin]]
NavigationShowing 4 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal