Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2Current message text
.../Chapter 2/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt4 Ruby -oppikurssi/Kappale 2
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/1/fiTutorialBrowser
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/3/fiPoistuu kutsuttaessa
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/4/fiOppikurssi 1 - Hei Maailma!
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/5/fiOppikurssi 3 - Perhearvot
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/6/fi== Poistuu kutsuttaessa ==
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_2.png|center]]
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/8/fiTiedostot:
...Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 2/9/fi=== Yleistä ===
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/10/fiSen jälkeen kun loimme ikkunan kappaleessa 1, jatkamme nyt saamalla sovelluksen poistumaan oikein silloin kun käyttäjä käskee sen tehdä niin.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/11/fiKäytämme myös kirjasimia, jotka ovat jännittävämpiä kuin oletuskirjasimet.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/32/fiquit = Qt::PushButton.new('Poistu')
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/17/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/18/fiquit = Qt::PushButton.new('Poistu')
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/19/fiTällä kertaa painike sanoo <strong>Poistu</strong> ja se on tarkalleen, mitä ohjelma tekee kun käyttäjä napsauttaa painiketta.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/20/fiOlemme valinneet toisen painikekoon, koska teksti on hiukan lyhyempi kuin "Hei Maailma!". Voisimme myös käyttää [http://doc.qt.nokia.com/latest/qfontmetrics.html Qt::FontMetrics] oikean koon asettamiseksi, tai antaa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton]:in valita järkevän oletusarvon.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/21/fiTässä valitsemme oikean kirjasimen painikkeelle,  18-pisteen vahvennettu kirjasin Times-perheestä. On myös mahdollista muuttaa oletuskirjastinta koko sovellukselle käyttäen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qapplication.html#setFont Qt::Application::setFont()]-metodia.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/22/fi[http://doc.trolltech.com/4.2/qobject.html#connect Qt::Object::connect()] on ehkä keskeisin Qt-ominaisuus. Huomaa, että '''<tt>connect()</tt>''' tässä asiayhteydessä on staattinen funktio objektissa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html Qt::Object]. Älä sekoita sitä '''<tt>connect()</tt>'''-funktioon Berkeley-pistokekirjastossa.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/23/fiTämä '''<tt>connect()</tt>'''-kutsu perustaa yksisuuntaisen yhteyden kahden Qt-objektin välillä (objektit, jotka periytyvät komponentista [http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html Qt::Object] suoraan tai epäsuorasti). Jokaisella Qt-objektilla voi olal sekä '''<tt>signaaleja</tt>''' (viestien lähettämiseen) että '''<tt>välejä</tt>''' (viestien vastaanottamiseen). Kaikki käyttöliittymäkomponentit ovat Qt-objekteja, koska ne periytyvät komponentista [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html Qt::Widget], joka vuorostaan periytyy komponentista [http://doc.qt.nokia.com/latest/qobject.html Qt::Object].
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/24/fiTässä '''<tt>clicked()</tt>'''-funktio yhdistetään '''<tt>quit</tt>'''-signaalilla '''<tt>quit()</tt>'''-funktioon '''<tt>app</tt>'''-välissä, niin että kun painiketta napsautetaan, sovellus sulkeutuu.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/25/fiThe [http://doc.qt.nokia.com/latest/signalsandslots.html Signaalit ja Välit]-dokumentaatio kuvailee tämän aiheen yksityiskohtaisesti.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/26/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/27/fiKun suoritat tämän ohjelman, näet vieläpä pienemmän ikkunan, kuin Kappaleessa 1, täytettynä myös pienemmällä painikkeella.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/28/fi=== Harjoitukset ===
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/29/fiYritä muuttaa ikkunan kokoa. Sulje sovellus napsauttamalla painiketta.
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/30/fiOnko painikkeessa [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] mitään muita signaaleja, jotka voidaan yhdistää poistumiseen? [Vihje: [http://doc.qt.nokia.com/latest/qpushbutton.html Qt::PushButton] perii suurimman osan toiminnallisuudestaan komponentista[http://doc.qt.nokia.com/latest/qabstractbutton.html Qt::AbstractButton].]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 2/31/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 28 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal