Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10.
Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10Current message text
...Chapter 10/Page display title/fiKehitys/Oppikurssit/Qt 4 oppikurssi/Kappale 10
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/1/fiTutorialBrowser
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/2/fiQt4 Ruby -oppikurssi
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/3/fiSileää kuin silkki
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/4/fiOppikurssi 9 - Kanuunalla onnistuu
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/5/fiOppikurssi 11 - Annetaan sille laukaus
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/6/fi== Sileää kuin silkki ==
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/7/fi[[Image:Qt4_Ruby_Tutorial_Screenshot_10.png|center]]
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/8/fiTiedostot:
...t4 Ruby Tutorial/Chapter 10/9/fi=== Yleiskuva ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/10/fiTässä esimerkissä lisäämme voimaa ohjaimeen.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/11/fi=== Läpikäynti rivi riviltä ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/12/fiKentällä '''<tt>CannonField</tt>''' on nyt voima-arvo kulman lisäksi.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/13/fiVoiman rajapinta noudattaa samaa käytäntöä kuin kulma.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/14/fiVoima '''<tt>@currentForce</tt>''' on alustettu nollaksi.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/15/fiTeimme pienen muutoksen '''<tt>setAngle()</tt>'''-funktioon. Se piirtää uudelleen käyttöliittymän osan, joka sisältää kanuunan.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/16/fi'''<tt>setForce()</tt>'''-toteutus on aika samanlainen kuin '''<tt>setAngle()</tt>'''. Ainoa erilaisuus on, että koska emme näytä voima-arvoa, käyttöliittymäkomponenttia ei tarvitse piirtää uudelleen.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/17/fiPiirrämme kuin kappaleessa 9.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/18/fiFunktio '''<tt>cannonRect()</tt>''' palauttaa nelikulmion, joka sisältää kanuunan sisältävän käyttöliittymäkomponentin. Luomme aluksi nelikulmion, jonka koko on 50 x 50 ja siirrämme sen niin, että sen vasen alakulma on sama kuin käyttöliittymäkomponentin vasen alakulma.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/19/fiFunktio [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#rect-prop Qt::Widget::rect()] palauttaa käyttöliittymän sisältämän nelikulmion käyttöliittymän omina koordinaatteina. Nelikulmion vasen yläkulma on aina (0, 0).
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/20/fiKonstruktori on enimmäkseen sama, mutta joitakin uusia bittejä on lisätty.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/21/fiLisäämme toisen '''<tt>LCDRange</tt>'''-komponentin, jota käytetään voiman asettamiseen.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/22/fiYhdistämme käyttöliittymäkomponentin '''<tt>force</tt>''' ja käyttöliittymäkomponentin '''<tt>cannonField</tt>''', aivan kuin teimme käyttöliittymäkomponentille '''<tt>angle</tt>'''.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/23/fiKappaleessa 9 sijoitamme '''<tt>angle</tt>'''-komponentin asettelun vasemman alakulman soluun. Nyt haluamme siihen soluun kaksi käyttöliittymäkomponenttial, joten teemme pystysuoran ruudun, laitamme pystysuoran ruudun rasterinsoluunl, ja laitamme sekä '''<tt>angle</tt>''' että '''<tt>range</tt>''' pystysuoraan ruutuun.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/24/fiAlustamme voima-arvoksi 25.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/25/fi=== Sovelluksen suorittaminen ===
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/26/fiMeillä on nyt voimaohjaus.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/27/fi=== Harjoitukset ===
Tee kanuuna piipun koko riippuvaiseksi voimasta.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/28/fiLaita kanuuna oikeaan alakulmaan.
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/29/fiYritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla näppäimet '''<tt>Left</tt>''' ja '''<tt>Right</tt>''' toimivat, muuta sitä myös. [Vihje: Toteuta uudelleen [http://doc.qt.nokia.com/latest/qwidget.html#keyPressEvent Qt::Widget::keyPressEvent()].]
...4 Ruby Tutorial/Chapter 10/30/fi[[Category:Ruby]]
NavigationShowing 31 messages.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal